အပင္ေတြရဲ႕ အျမစ္နဲ႔ အ႐ြက္အတြက္ ေဆး ရည္ ျပဳလုပ္နည္းေလး

ထမင္းသိုး ဆန္တစ္ဗူးခ်က္ခန္႔

သၾကား ထမင္းစားဇြန္း-2 ဇြန္း

ႏို႔ခ်ဥ္ ၅၀ စီစီ

ထမင္းသိုးထဲ ေရ လီတာဝက္ခန္႔ ေလာင္းထည့္ပါ။ ၿပီးေနာက္ ၅ မိနစ္ခန္႔ ေမႊေပးပါ။

ထမင္းသိုးမွ အရည္အားလုံး သမသြားပါက ၅ မိနစ္ခန္႔ အနည္ထိုင္ေအာင္ ေစာင့္ပါ။ အနည္ထိုင္သြားပါက ေရစစ္ျဖင့္ စစ္ယူေပးပါ။

စစ္ယူထားေသာ ထမင္းသိုးေရထဲသို႔ သၾကား ၂ ဇြန္း ႏို႔ခ်ဥ္ဘူး ၅၀ စီစီ ေဖါက္ထည့္ပါ။ သမသြားေအာင္နဲ႔ သၾကားမ်ား ေပ်ာ္ေအာင္ ေမႊပါ။

အားလုံး သမသြားၿပီ ဆိုပါက ေရသန္႔ဘူးလြတ္ထဲထည့္ၿပီး အရိပ္ထဲထားေပးပါ။ ဘူးအဖုံးကိုေတာ့ အလုံမပိတ္ဘဲ တစ္ရစ္ခန္႔ ခ်န္ထားးပါ GAS ထြက္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ထပ္ၿပီးလုပ္ပါ။ အဖုံးကို တစ္ရစ္ ခ်န္ၿပီး ျပန္ပိတ္ပါ။ ၇ ရက္ေျမာက္မွာေတာ့ အသင့္သုံး ထမင္းသိုးဂ်ဴလင္စီကို ရပါၿပီေနာ္။

ဒီေဆးရည္သည္ အပင္၏ အျမစ္နဲ႔ အ႐ြက္မ်ား အတြက္ကို မ်ားစြာ အက်ိဳးးျပဳေပးပါတယ္။

N ျဒပ္ အမ်ားဆုံးပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဖ်န္းၿပီး သုံးရက္နဲ႔ငါးရက္ၾကာပါက သိသာလာပါလိမ့္မယ္။

အပင္ထဲထည့္ပါက အျမစ္႐ွင္သန္ၿပီး အစာစားေကာင္းပါတယ္။ အ႐ြက္မွ ေဆးရည္ကို တိုက္႐ိုက္ စားသုံးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အ႐ြက္မ်ား သန္မာႀကီးထြား ေစပါတယ္။ ကြမ္းသမားမ်ား အ႐ြက္စား အပင္မ်ား အတြက္ လက္ေတြ႕ ျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။

အ႐ြက္ဖ်န္းဖို႔အတြက္

ေဆးဖ်န္းပုံးတစ္ပုံးကို ေဆးရည္ ၅ ဇြန္း

အပင္ေလာင္းရန္အတြက္

ေဆးဖ်န္းပုံးတစ္ပုံးကို ေဆးရည္ ၁၀ ဇြန္းထည့္ေပးပါ

႐ွယ္ေျမ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *