ေငြအဝင္မ်ားၿပီး ေငြအထြက္နည္းေစဖို႔ႏွင့္ လာဘ္လာဘဒလေဟာ ဝင္ေစဖို႔ ေငြ ကို ဘယ္ လို သိမ္းဆည္းမ လဲ ……

ေငြကိုပိုက္ဆံအိတ္အံဆြဲမီးခံေသတၱာစသည္မွာထားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ထားတဲ့နည္းစံနစ္လိုပါတယ္။

မိမိေငြအဝင္မ်ားဖို႔ အထြက္နည္းဖို႔ လာဘ္ေကာင္းဖို႔ လုံျခဳံစိတ္ခ်ဖို႔ ကံတက္ေစဖို႔အတြက္ အဝင္ေကာင္းသလိုအထြက္လည္းေကာင္းေသာနည္းနဲ႔သာထြက္ဖို႔ ဖုန္းေ႐ႊ Fung Shui ပညာကအခုလိုအၾကံျပဳပါတယ္။

၁။ကရေဝး႐ြက္ နဲ႔အတူထားပါ။

အက်ိဳးအနာမပါေသာကရေဝး႐ြက္ အနည္းဆုံးတစ္႐ြက္နဲ႔အတူထားပါ။ ေငြပြားမ်ားလာေစပါတယ္။

၂။အက်ိဳးအနာမပါတဲ့ဆန္ေစ့ ၂၁ ေစ့

အက်ိဳးအနာမပါတဲ့ဆန္ေစ့ ၂၁ ေစ့ကို ပလတ္စတစ္အိတ္ကေလးနဲ႔ထုပ္ၿပီးေငြနဲ႔အတူထားပါ။လာဘ္ပြင့္လန္းေစတဲ့အျပင္မလိုအပ္ပဲေငြထြက္ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးပါတယ္။

၃။ပငႅယၦား

ပင္လယ္ဆားနည္းငယ္ ကိုပလတ္စတစ္အိတ္ကေလးနဲ႔ ထုပ္ၿပီးေငြနဲ႔အတူထားပါ။ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အ႐ွင္းကိစၥေႂကြးၿမႇီ အမႈအခင္းကိစၥမ်ားကာကြယ္ေပးပါတယ္။

၄။ေငြဒဂၤါး

ေငြဒဂၤါးျဖစ္ေစ ေငြထည္ပစၥည္းတစ္ခုခုနဲ႔ျဖစ္ေစအတူထားပါ။ေငြကို ကာကြယ္ေပးသလို လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေစပါတယ္။

၅။ေငြစကၠဴ အသစ္တစ္႐ြက္

ေငြစကၠဴ အသစ္တစ္႐ြက္အနည္းဆုံးထားပါ။ေငြတန္ဖိုးျမင့္ေလ ေကာင္းေလပါ။ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာေငြလုံးဝ မ႐ွိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး မျပဳမိပါေစနဲ႔…ေငြကံ ညံ့သြားတတ္ပါတယ္။

ပိုက္ဆံအိတ္ထဲမွာ အလြန္စုတ္ျပတ္ေနတဲ့ေငြေတြကို စကၠဴ အိတ္နဲ႔ ဖယ္ထားပါ…ေရာ မထားပါနဲ႔…။ေငြမ႐ွိတဲ့ ဘဏ္ကတ္အေဟာင္းမ်ား ေဘာက္ခ်ာအေဟာင္းမ်ား လိပ္စာကတ္မ်ား နဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးမေနပါေစနဲ႔…လာဘ္တိတ္ပါတယ္…။

အားလုံးထည့္ထားႏိုင္ရင္ေကာင္းပါတယ္… အနည္းဆုံးအမွတ္ ၁ မွ ၄ အထိတစ္မ်ိဳးေတာ့ ေငြနဲ႔အတူထား႐ွိဖို႔ သင့္ပါတယ္…ဝင္ေငြေကာင္း ေငြၿမဲၿပီးလာဘ္လာဘ ပြားမ်ားၾကပါေစ..။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းေလးပါ

ခရစ္ဒစ္မူရင္း

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *