ပ်ံလြန္ေတာ္မူတာၾကာၿပီျဖစ္ သည့္ ၁၀၈ ေတာင္ ဂမုန္းေပါင္းဆရာေတာ္ ၏ ဆံေတာ္မ်ား ရွည္လာ

ပ်ံလြန္ေတာ္မူတာ ၁လေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ၁၀၈ ေတာင္ ဂမုန္းေပါင္းဆရာေတာ္ ၏ ဦးေခါင္းေတာ္မွဆံေတာ္မ်ား ရွည္လာ – ၁၀၈ ေတာင္

ဂမုန္းေပါင္းဆရာေတာ္ ဥဴးညာေဏာပ်ံလြန္ေတာ္မႈတာ ၁လေက်ာ္ၾကာျမင့္လာသည့္အခ်ိန္မွာပဲ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဦးေခါင္းေတာ္မွ ဆံေတာ္မ်ား

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

လက္သည္းေျခသည္းမ်ား ရွည္လာတာကို ထူးျခားစြာ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပ်ံလြန္ေတာ္မူတာ ၁ လေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ၁၀၈ ေတာင္ ဂမုန္းေပါင္းဆရာေတာ္ ၏ ဦးေခါင္းေတာ္မွဆံေတာ္မ်ား ရွည္လာ – ၁၀၈

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

ေတာင္ ဂမုန္းေပါင္းဆရာေတာ္ ဥဴးညာေဏာပ်ံလြန္ေတာ္မႈတာ ၁လေက်ာ္ၾကာျမင့္လာသည့္အခ်ိန္မွာပဲ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဦးေခါင္းေတာ္မွ

ဆံေတာ္မ်ားႏွင့္ လက္သည္းေျခသည္းမ်ား ရွည္လာတာကို ထူးျခားစြာ ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ဩဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *