ကညနမွာ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ သက္တမ္းတိုးရင္ ဘာေတြလို မ လဲ လာေမးေနသူေတြ အတြက္

ကညန ႐ုံးေတြမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သက္တမ္းတိုးအမည္ေျပာင္း ေဆာင္႐ြက္မည့္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား…..

၁။ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္စာအုပ္ ( Owner Book )

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

၂။ ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ ( Wheel Tax )

၃။ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းစာအုပ္ ( အစိမ္းေရာင္စာအုပ္ )

၄။ အခြန္ေဆာင္ထားသူ၏မွတ္ပုံတင္ မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ

၅။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

၆။ အခြန္႐ုံးမွထုတ္ေပးသည့္ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္စာ႐ြက္၂ ႐ြက္ (အစိမ္းေရာင္ စာ႐ြက္ ) ၊ တစ္ခ်ိဳ႕အခြန္႐ုံးမွာ စာ႐ြက္ အညိဳေရာင္စာအိတ္ျဖင့္ထည့္ေပးပါသည္။

၇။ ယာဥ္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ မူရင္း ႏွင့္ မိတၱဴ

၈။ ကိုယ္စားလွယ္ မွတ္ပုံတင္မူရင္ မိတၱဴ

မွတ္ခ်က္။ ။ Owner Book & Wheel Tax ျပန္ရပါက အမည္ လိပ္စာ မွတ္ပုံတင္အမွတ္တို႔အား ေသခ်ာစစ္ေဆးပါ။ အမွားပါ ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနစိတ္မွ ဝန္ထမ္းအားေျပာ၍ ျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မည္။
—————————————————————————————————–
အခြန္႐ုံးမွာအခြန္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္…ေမးထားတဲ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ကိုယ္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သိထားသေလာက္အစဥ္ေျပေစရန္မွ်ေဝေပးလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ။အမွားပါခဲ့ရင္ခြင္လႊတ္ေပးပါခင္ဗ်ာ….🙏🙏🙏🙏🙏

-အုံနာဘုတ္မူရင္း

-ဝိတတ္

-ကားဝယ္ေရာင္းစာခ်ဳပ္ အမည္ေျပာင္းမည့္ပိုင္႐ွင္ကိုယ္တိုင္ဝယ္ယူအမည္ျဖစ္ရမည္။

-ကားမလို…ကားပုံ….၄ပုံ

-အိမ္ေထာင္စုမူရင္း.မွတ္ပုံတင္မူရင္း..တို႔ျဖင့္…အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေပါက္သည့္ၿမိဳ႕နယ္အခြန္႐ုံးသို႔တိုက္႐ိုက္ေပးေဆာင္ရာျဖတ္ပါ..ပီးလွ်င္..သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ေငြေပးသြင္းပါ..ပီးလွ်င္အခြန္႐ုံးတြင္အခြန္စိမ္းထုတ္ယူပါ…

-ေနာက္တမ်ိဳး..အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ႐ွိသူမ်ား ယာယီအိမ္ေထာင္စုစာရင္းျဖင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာပါရယူကာ..ဝိတတ္ပါ ၿမိဳ႕နယ္ အခြန္႐ုံးတြင္သာအခြန္ေဆာင္ႏိုင္ပီး..ယခင္ဝိတတ္လိပ္စာ.အတိုင္းသာျပန္ရမည္ျဖစ္သည္…

-အပူးကားမ်ား အားလုံး အမည္ေျပာင္းႏိုင္သည္..ျပန္ရမည့္..မွတ္ခ်က္..ကားသည္..MDY ျဖစ္ပါက MDY သာျပန္ရႏိုင္မည္..YGN..ျဖစ္ပါကYGN သာျပန္ရႏိုင္မည္..MDY ႏွင့္YGN တို႔သည္.city ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ေရာင္းေဈးတန္းအရအပူးကို နယ္ဝင္ နယ္ထြက္ခြင့္မျပဳပါ….

-တျခားကားအားလုံးသည္..YGN..MDYျဖစ္ခဲ့ပါက owner ဆႏၵအရ နယ္အုံနာျဖစ္ခဲ့ပါက.နယ္ထြက္ေစလိုလွ်င္ နယ္ထြက္ႏိုင္ၿပီး..ယခင္အတိုင္းထားလိုလွ်င္လည္းထားႏိုင္သည္….

မွတ္ခ်က္….နယ္ကားမ်ားကို MDY..YGN.အိမ္ေထာင္စုစာရင္းပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ခဲ့လွ်င္လည္း..city ျဖစ္တဲ့..MDY..YGN အားလုံးဝ..လုံးဝေျပာင္းလဲေပးဝင္မည္မဟုပ္ပါ..

(..အပူးကားမ်ားcompanyအမည္ေပါက္ျဖစ္ပါက..company နဲ႔တိုက္႐ိုက္ခ်ဳပ္ဆိုေသာစာခ်ဳပ္.သို႔မဟုပ္ပါက..company letter head နဲ႔ ခံဝန္ကတိ..ပါရပါမယ္..

မ႐ွိသူမ်ား အခြန္႐ုံးကို ကူညီေတာင္းပါ..ခံဝန္နမူနာေတြေပးပါလိမ့္မယ္..)- အခြန္သြားေဆာင္လိုေသာလူႀကီးမင္းမ်ား ကိုယ္တိုင္မသြားအားလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္လို႔ရပါတယ္..

-ဝင္ေငြခြန္႐ွိသူ မည္သူမဆို..ဝ..င..၈.ပုံစံျဖင့္ျဖစ္ေစ..လစာခြန္..စာအုပ္ျဖစ္ေစ..အခြန္ခႏွိမ္ႏိုင္သည္..တရက္တည္းနဲ႔မပီးပါ..အထက္က approve ယူၿပီးမွ ျပန္ခ်ိန္းပါမည္..သေဘၤာသားမ်ား..ေဒၚလာကို ဝင္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္

ေပါက္ေဈးအတိုင္းသာ..ျပန္တြက္ေပးမည္ျဖစ္သည့္..ယခုေပါက္ေဈးမရပါ….

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *