ဆရာဝန္ျဖစ္ခါနီး ဒလန္ရဲ႕ သတင္းေပးေၾကာင္း ေဆးေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ရပ္

အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲႀကီး စတင္ခဲ့တာ အခုဆိုရင္ ၇ လျပည့္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ျပည္သူေတြမွာလည္း အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလအစကတည္းက

ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ လူတန္းစားမ်ိဳးစုံပါဝင္ခဲ့ၿပီး အၾ.က.မ္.းဖ.က္ဖ.မ္.းဆီ.းခံ.သူေတြထဲမွာ ပညာတတ္လူငယ္ေတြ မ်ားစြာလည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဖ.မ္.းဆီ.းခံ.ရသူေတြက လူငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္ကေတာ့

ဒလန္ရဲ႕ ေ.ခ်.ာ.က္ခ်.သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဆရာဝန္ျဖစ္လုဆဲဆဲမွာပဲ ဖ.မ္.းဆီ.းခံ.လိုက္ရၿပီး အနာဂတ္ေတြ ပ်.က္.စီ.းခဲ့ၾကရပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ ေ.ဆ.းေ.က်.ာင္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတြျဖစ္ၿပီး တစ္ေယာက္က

ဆႏၵျပတဲ့အထဲပါတယ္ဆိုၿပီး ေ.ထ.ာ.င္ ၃ ႏွ.စ္.ခ်.ခံ.ရသလို ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒလန္ရဲ႕ေ.ခ်.ာ.က္.ခ်.မႈေၾကာင့္ အိမ္ထဲထိဝင္ဖ.မ္.းခံ.ရကာ ေ.ထ.ာ.င္ထဲမွာအ.ခ်ဳ.ပ္ဘဝနဲ႔ အမႈရင္ဆိုင္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဝန္ေ.လ.ာ.င္း

လူငယ္ေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္မေကာင္းစရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုေတာ့ အင္းစိန္ေ.ထ.ာ.င္မွာ ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့ အေဆာင္တူလူငယ္တစ္ေယာက္က ေျပာျပထားတာျဖစ္ၿပီး တျခားအေဆာင္ေတြမွာလည္း အဲ့ဒီလို ေဆးေက်ာင္းသားေလးေတြ

ရွိေသးတယ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ေျပာျပထားပါေသးတယ္။ ဖ.မ္.းဆီ.းထိ.န္.းသိ.မ္.းခံ.ထားရတဲ့ ျပည္သူ႔ သူရဲေကာင္းေလးေတြအားလုံး ေနေကာင္းက်န္းမာစြာနဲ႔ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ၾကေစဖို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

Add a Comment

Your email address will not be published.