ေဈးေပါေပါ ေရာင္းေနတဲ့ ျပင္ဦးလြင္ကျခံေတြဝယ္မယ္ ဆို ဒါေတြကို သိထားပါ။

ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ က်ၿပီးပါၿပီ။ မီးတိုင္လည္းစိုက္ၿပီးပါၿပီ …ဆိုတဲ့ ေျမကြက္ေတြဝယ္မယ္ဆိုရင္ . .ဒါေလးအရင္ဖတ္ပါ”ေျမကြက္ဝယ္ခ်င္တယ္။ခိုင္မာမႈ႐ွိပါ့မလားသိခ်င္သူမ်ားအတြက္

ေလ့လာရန္/အိမ္ေဆာက္ဘို႔ေျမဝယ္မယ္ဆိုရင္ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ က်ၿပီးပါၿပီ။မီးတိုင္လည္းစိုက္ၿပီးပါၿပီ ။အ႐ႈပ္အ႐ွင္းတာဝန္ယူုပါတယ္ ။အ႐ႈပ္အ႐ွင္းျဖစ္ခဲ့ရင္၂ဆျပန္ေလ်ာ္ပါ့မယ္လို႔

စာခ်ဳပ္ထဲထည့္ခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ဘာညာ …မက္လုံးေတြေပါ့ဗ်ာ။ကုမၸဏီ /ေငြ႐ွင္ေၾကး႐ွင္ကလယ္ကြက္ေတြကိုဧကနဲ႔ဝယ္ေပသတ္မွတ္ၿပီးအကြက္႐ိုက္ေရာင္း။ကိုယ့္ပိုက္ဆံဟာ

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

ေႂကြပန္းကန္ေစ့မဟုတ္ေလေတာ့ခံရၿပီဆိုရင္နစ္နာမယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုအခ်ိန္မွာ ျပင္ဦးလြင္ဘက္မွာ အေရာင္းအဝယ္ေတြ လုပ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ျပင္ဦးလြင္ေလး ေနလို႔

လည္းေကာင္းတယ္။ ေဈးက သက္သာတယ္ဆိုၿပီး ဝယ္မိရင္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္ဖို႔သာ ျပင္ဆင္ထားပါေတာ့။လွ်ပ္စစ္ဌာနအေနနဲ႔ဓာတ္မီးတိုင္ဆြဲႏိုင္တဲ့အကြာအေဝးလည္း႐ွိမယ္ေပးႏိုင္

တဲ့လွ်ပ္စစ္ပမာဏကလည္း႐ွိရင္မူအရေပးမွာဘဲ။လူေနခြင့္႐ွိတဲ့ေျမေနရာမွာေဆာက္ထားတဲ့အိမ္ဟုတ္မဟုတ္စဥ္းစားမွာမဟုတ္။သူ႕ဌာနနဲ႔သူသူ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔သူေလ။အမႈထဲသူ႕ဆြဲထည့္လို႔မရ။

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

ဒါကိုသေဘာေပါက္ထားရမယ္။

ၿပီးေတာ့ယခင္မူ ကလယ္ေျမကိုအိမ္ေဆာက္လို႔ရတယ္ေျပာေရာင္းရင္လိမ္ေရာင္းတယ္ဆိုၿပီးတရားစြဲလို႔ရေပမယ့္ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒသစ္အရလယ္ေျမကိုလက္႐ွိပိုင္႐ွင္အမည္ေပါက္က

အိမ္ေဆာက္ေနရင္ လယ္ပိုင္ျဖစ္ေနၿပီးလယ္မလုပ္ဘဲအိမ္ေဆာက္ေနတဲ့အတြက္လက္႐ွိအမည္ေပါက္ပိုင္႐ွင္ကိုလည္းအေရးယူရေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္းဥပေဒသစ္ထုတ္ထားေတာ့ငါ့လက္က

လြတ္ႁပြတ္။ပိုင္႐ွင္အမည္ေျပာင္းပါတခါတည္းစီစဥ္ေပးပါ့မယ္ဆိုၿပီးတက္သုတ္႐ိုက္ဂ်င္းထည့္ပါေလေရာ။ကိုယ့္အမည္ေျပာင္းပါ စီစဥ္ေပးၿပီးသားဆိုၿပီးေက်းဇူး႐ွင္မထင္နဲ႔။

ေနာက္လူ႐ွင္း မူအရပိုင္႐ွင္သစ္မျဖစ္ျဖစ္အာင္ထိုးထည့္တာဘဲ။ပုံစံ-၁၀၅ ဆိုတာကေျမပုံဘဲေျမအသုံးျပဳေနသူေနရာျပေျမပုံဥယွ်ာဥ္ျခံေျမကိုအစိုးရဆီကငွါးရမ္းအခြန္ေဆာင္စိုက္ပ်ိဳးစားသူ

အတြက္လည္းပုံစံ-၁၀၅ ထုတ္လို႔ရတာဘဲ။ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသမားလည္းပုံစံ-၁၀၅ထုတ္လို႔ရတာဘဲ။ဂရံေျမသမားလည္းပုံစံ-၁၀၅ထုတ္လို႔ရတာဘဲ။တပ္သိမ္းေျမလည္းပုံစံ-၁၀၅ထုတ္လို႔ရ

တာဘဲ။ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္locationေပါ့ဗ်ာ။ပုံစံ-၇ ကေတာ့သီးျခား႐ွင္းမေနေတာ့ပါဘူး။လယ္ယာေျမ(ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအပါအဝင္)ဆိုင္ရာဆိုင္ရာပုံစံတစ္ခုဆိုပါေတာ့။

လယ္ေျမအတြက္လည္းပုံစံ-၇ဥယ်ာဥ္ျခံေျမအတြက္လည္းပုံစံ-၇ပါဘဲလူေနဘို႔မဟုတ္။စိုက္ပ်ိဳးေျမအတြက္ပါ။တခ်ိဳ႕မ်ားက်ဥယ်ာဥ္ျခံေျမကိုတန္ဘိုးနည္းဘိလပ္ေျမအုတ္ေတြနဲ႔ျခံဝင္းခတ္

အကြက္႐ိုက္ၿပီးအိမ္ေဆာက္ေနလို႔ရသေယာင္ဂြင္က႐ိုက္ေသးသဗ်။႐ြာနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ဥယ်ာဥ္ျခံေျမဆိုရင္ေတာ့အျခားနည္းသုံးခြင့္ေလွ်ာက္။တိုးခ်ဲ႕႐ြာေျမအျဖစ္ေျပာင္းၿပီးမွအိမ္ေဆာက္ေနခြ

င့္ရသဗ်။လယ္ေျမပုံစံမ်ားကိုဗဟုသုတအျဖစ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။( လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပုံစံမ်ား )

ပုံစံ(၁) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ။

ပုံစံ(၂) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္လိုသူတို႔က ကန္႔ကြက္ႏိုင္ရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ ေၾကာ္ျငာစာ။

ပုံစံ (၂-က) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ကန္႔ကြက္လိုသူတို႔က ကန္႔ကြက္ႏိုင္ရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ ေၾကာ္ျငာစာ။

ပုံစံ(၃) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ မွတ္ပုံတင္စာရင္း။

ပုံစံ(၄) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ စစ္ေဆးခ်က္။

ပုံစံ(၅) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရ႐ွိသူမ်ားမွတ္ပုံတင္စာရင္း။

ပုံစံ(၆) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရ႐ွိရန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခံရသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္း။

ပုံစံ(၇) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္။

ပုံစံ(၈) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရလိုေၾကာင္းေလွ်ာက္လႊာကို ျငင္းပယ္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ။

ပုံစံ(၉) လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ႐ွိသူအမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ။

ပုံစံ(၁၀) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ေလွ်ာက္လႊာ ။

ပုံစံ(၁၁) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအလိုက္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံစာရင္း ။

ပုံစံ(၁၂) နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ တြက္ခ်က္မႈ။

ပုံစံ(၁၃) အျခားသီးႏွံေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔။

ပုံစံ(၁၄) လယ္ယာေျမ အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ(နယ္မွာရခ်င္ရမယ္။ရန္ကုန္တိုင္းမွာလုံးဝခြင့္မျပဳ)(ရန္ကုန္တိုင္းမွာအျခားနည္းသုံးခြင့္က႐ြာထဲေရာက္ေနတဲ့။႐ြာနဲ႔ဆက္စပ္

ေနတဲ့ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေတြကိုအိမ္ေဆာက္ေနဘို႔တိုးခ်ဲ႕႐ြာေျမေလွ်ာက္ရင္ခြင့္ျပဳတယ္။လယ္ေျမကေတာ့ေဆာရီး)

ပုံစံ(၁၅) လယ္ယာေျမမွတစ္ပါး အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ။(ဥယ်ာဥ္ျခံေျမေတြကိုတိုးခ်ဲ႕႐ြာေျမေလွ်ာက္ၿပီးအိမ္ေဆာက္ေနမယ္ဆိုဒီပုံစံသုံးၿပီးခြင့္ျပဳတယ္။ဒါကလည္း႐ြာနဲ႔

ဆက္စပ္ေနမွေနာ္။သီးျခားႀကီးျဖစ္ေနရင္တိုးခ်ဲ႕႐ြာေျမေလွ်ာက္မရဘူး)

ပုံစံ(၁၆) လယ္ယာေျမအား အျခားနည္းျဖင့္အသုံးခ်ရန္ခြင့္ျပဳၿပီး ကိစၥရပ္အေပၚ စိစစ္ေတြ႕႐ွိခ်က္အေျခအေန။

ပုံစံ(၁၇) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအလိုက္ ေျမႏုကြၽန္းေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံစာရင္း။လယ္သမားအခ်င္းလယ္ေရာင္းေတာ့လယ္ဝယ္သူကပုံစံ-၉နဲ႔ပိုင္႐ွင္အမည္ေျပာင္းတဲ့လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္

အရလုပ္တာကိုေရာႀကိတ္ၿပီးအမည္ေျပာင္းပါတခါတည္းေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္ဆိုၿပီးဖိန္႔ေသးသဗ်။ဥပေဒပညာ႐ွင္အၾကံျပဳတဲ့အိမ္ေဆာက္ဘို႔ဝယ္သင့္တဲ့ေျမကေတာ့

-ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ

ဂရံေျမ

ပါမစ္ေျမ

႐ြာေျမ

႐ြာ / ရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ

(ဘာေျမျဖစ္ျဖစ္အေထာက္အထားမ႐ွိေလနဲ႔ေလွ်ာက္ေျပာေနရင္မယုံပါနဲ႔)

Crd:မူရင္းေရးသားသူအား crdေပးပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *