ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား လုံျခဳံစိတ္ခ် စြာျပန္စႏိူင္ေအာင္စီစဥ္ေနၿပီ လို ဆို

ကပ္ေဘးကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာကို လာေရာက္လည္ပတ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာျပည္ဝင္ခရီးစဥ္ေတြ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ေပမဲ့ ျပည္တြင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျပန္စႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေနၿပီဆိုၿပီး အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာလာပါတယ္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ကမ႓ာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းေန႔ အခမ္းအနားမွာ စစ္ေကာင္စီဥကၠ႒အေနနဲ႔ေရာ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ပါ ေပးပို႔တဲ့စာမွာ သူက အခုလို ေျပာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းျပန္လည္စတင္ဖို႔ ျပည္တြင္းအျပင္ ျပည္ပခရီးသြားေတြရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ေရးဟာ အေရးပါတာေၾကာင့္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအျပင္ ေဘးကင္းတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ေတြကို ထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီလို႔လည္းသူက ေျပာပါတယ္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မွာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနသူေတြကို ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရး သင္တန္းေပးတာ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့က႑ေတြမွာ ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ေဘးကင္းမႈစံႏႈန္း၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအျဖစ္ ေဒသတြင္းအဆင့္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့လက္မွတ္ေတြ ထုတ္ေပးသြားဖို႔လည္း႐ွိတယ္လို႔ သူကေျပာပါထားတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published.