ဒါေလး ကိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေယာက်္ား မသိေအာင္ တိုးတိုး တိတ္တိတ္ ဖတ္ ထား လိုက္ ပါ

တစ္ရက္ ေဗဒင္ေဟာခန္းသို႔ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေရာက္ခ်လာသည္ ။ဘာအကူအညီ ေပးရမ လဲ အေဒၚဟု ေမးလိုက္ရာ

အဓိကကေတာ့ ကြၽန္မရဲ႕ ေယာက်ၤားနဲ႔ သားသမီးေတြ အခုတေလာ အိမ္ကို ကပ္တယ္ကို မ႐ွိဘူး ဆရာေလး။

အိမ္မကပ္ေတာ့ ကြၽန္မက စိတ္တိုင္း မက်ျဖစ္။ စိတ္ တိုင္းမက်ေတာ့ ကြၽန္မက ေအာ္ေတာ့တာေပါ့။ ကြၽန္မက ေအာ္ေတာ့ ဒင္းတို႔က နားပူတယ္ဆိုၿပီး အိမ္မွာ မေနခ်င္ၾကျပန္ဘူး။

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

အဲဒီေတာ့ ဆရာရယ္ ကြၽန္မျဖစ္ခ်င္တာက ကြၽန္မ ေယာက်္ားနဲ႔ ကေလးေတြ အိမ္ကပ္ေစခ်င္တယ္။ အိမ္ၿမဲေစခ်င္တယ္။ ေျခမမ်ား ေစခ်င္ဘူး။ အဲဒါကို ကူညီေပးပါဟု ေျပာေလ၏။

အင္း… အဲဒီအတြက္ေတာ့ စိတ္မပူပါနဲ႔အေဒၚေရ။ ကြၽန္ေတာ္ အခုေျပာလိုက္တဲ့ ယၾတာကိုသာ ေဆာင္ ႐ြက္လိုက္ပါ။ လင္ေရာ သားသမီးေတြေရာ တစ္ေယာက္မက်န္ အေဒၚစကားေတြကိုလည္း နားေထာင္ သြားမယ္။

ေနာက္ၿပီး အိမ္မွာလဲ ကပ္ေနေစတယ္။ ေျခလည္း ၿငိမ္သြားမယ္ အေဒၚေရဟု ဆိုကာ ေအာက္ ပါ (၇)ရက္သားသမီး ေျခၿငိမ္ေစေသာ အိမ္ၿမဲေစေသာ ယၾတာမ်ားကို ေျပာျပလိုက္ရေလေတာ့ သတည္း။

တနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေနာက္အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ သေျပ႐ြက္ကိုနင္းထားၿပီး ၊ ထန္း႐ြက္ေပၚမွာ (န) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (န) အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ထန္း႐ြက္ကို တနဂၤေႏြသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္ မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

တနလၤာသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္

တနလၤာေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ ေျမာက္အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏွင္းဆီပန္းကိုနင္းထားၿပီး ၊ အုန္း႐ြက္ေပၚမွာ (အ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (အ) အကၡရာ ေရးထားတဲ့ အုန္း႐ြက္ကို တနလၤာသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

အဂၤါသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္

အဂၤါေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေနာက္ေတာင္ အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရ မယ္။ ၿပီးေတာ့ အုန္း႐ြက္ကိုနင္းထားၿပီး ၊ ကြမ္း႐ြက္ေပၚမွာ (က) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (က)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ကြမ္းး႐ြက္ကို အဂၤါြသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္

ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေ႐ွ႕ေျမာက္ အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ကံ့ေကာ္႐ြက္ကို နင္းထားၿပီး ၊ ဇီး႐ြက္ေပၚမွာ (ဆ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (ဆ) အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ဇီး႐ြက္ကို ဗုဒၶဟူးသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္

ၾကာသပေတးေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေ႐ွ႕အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဇီး႐ြက္ကိုနင္းထားၿပီး ၊ ဝါး႐ြက္ေပၚမွာ (လ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (လ)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ဝါး႐ြက္ကို ၾကာသပေတးသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ေျခၿငိမ္ေစရန္

ေသာၾကာေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ အေ႐ွ႕ေတာင္ အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူ ရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝါး႐ြက္ကို နင္းထားၿပီး ၊ ပ်ဥ္းမ႐ြက္ေပၚမွာ (ပ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (ပ)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ ပ်ဥ္းမ႐ြက္ကို ေသာၾကာသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

စေနသားသမီးမ်ားေျခၿငိမ္ေစရန္… စေနေန႔ နံနက္(၇)နာရီခြဲကေန (၉)နာရီအတြင္းမွာ ေတာင္အရပ္တည့္တည့္ကို မ်က္ႏွာမူရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမၿမိဳ႕ ပန္းကို နင္းထားၿပီး ၊ သီဟိုဠ္႐ြက္ေပၚမွာ (သ) အကၡရာကို ေရးရမယ္။

ၿပီးရင္ အဲဒီ (သ)အကၡရာ ေရးထားတဲ့ သီဟိုဠ္႐ြက္ကို စေနသားသမီးရဲ႕ အိပ္ယာေအာက္မွာ ထားရမယ္။ ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဆုေတာင္းေပးရမယ္။

၇ ရက္သားသမီးေတြထဲမွာလည္း ေျခမၿငိမ္တဲ့ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား႐ွိလွ်င္ေတာ့ ေအာက္ပါ အတိုင္းျပဳ လုပ္ႏိုင္ၾကပါသည္။ အားလုံး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ၾကပါေစ။

Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *