မုန္တိုင္းငယ္ တစ္ခုျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ အခ်ိဳ႕ မွာ မိုးမ်ားႏိုင္

ေအာက္တိုဘာ ပထမ ၁၀ ရက္ပတ္အတြင္း မုန္တိုင္းငယ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕မွာ မိုးမ်ားႏိုင္ တယ္လို႔ မိုး/ဇလကထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာလ ပထမ (၁၀)ရက္ပတ္အတြင္းဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအား နည္း ရပ္ဝန္း(၁)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး၊ ပိုမိုအားေကာင္းလာကာ မုန္းတိုင္းငယ္အျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ွိႏိုင္ကာ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုံေလသည္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၃ -၇) ရက္ေန႔အတြင္း ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ေအာက္တိုဘာလ (၈-၁၂)ရက္ေန႔အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း လုံးမွလည္းေကာင္း ဆုတ္ခြာသြားဖြယ္ရာ႐ွိပါ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

မိုး႐ြာသြန္းမႈအေျခအေနမ်ားအေနျဖင့္႐ွမ္းျပည္နယ္(အေ႐ွ႕ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ကယား ျပည္ နယ္တို႔တြင္ ႐ြာသြန္းၿမဲထက္ပိုႏိုင္ၿပီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ႐ြာသြန္းၿမဲေအာက္ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ကာ၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊

ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ႐ြာသြန္း ၿမဲခန္႔ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာ ႏိုင္ပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေ႐ွ႕ပိုင္း)၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ (၆)ရက္မွ (၈)ရက္ခန္႔ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ပိုင္း)၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္(အေ႐ွ႕ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္း)တို႔တြင္ (၃)ရက္မွ (၅)ရက္ခန္႔ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာႏိုင္ပါတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published.