(၂၇)ေခါက္ သာ ရြတ္ဖတ္ ပါ ဘဝတြင္ စိန္၊ေရႊ၊ေငြ၊ အိမ္တိုက္၊ၿခံ၊ ကား အဆင္ေျပေၿပ ဝင္ လာ ပါ လိမ္ ႔မယ္

၂၇ ေခါက္သာ ရြတ္ဖတ္ပါ။ ဘဝတြင္ စိန္ေရႊေငြ၊ အိမ္တိုက္ၿခံကား မလိုခ်င္မွအဆုံး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာပါလိမ့္မယ္။ မနက္အာ႐ုံတက္တိုင္း၂၇ေခါက္တိတိ ရြတ္ဖတ္ေပးပါက မိမိဘဝတြင္ စိန္၊ေရႊ၊ေငြ၊ေက်ာက္သံပတၱျမား၊အိမ္တိုက္ၿခံကားမလိုခ်င္မွအဆုံး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာေစပါတယ္။ ေတာေစာင့္နတ္၊ ေတာင္ေစာင့္နတ္၊ ႐ုကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး၊ အာကာသစိုး၊လူမိန္းမ၊ လူေယာက္က်ား၊ တိရစၧာန္မ်ား၊ စုန္းကေဝ၊ အစိမ္းသရဲ၊ နာနာဘာဝမ်ား၊ အတြင္း၃ရမင္း၊အျပင္၃ရမင္း၊ ဘုတ္၊ ဘီလူး၊ နတ္စိုးနတ္ဝါးမ်ား ပါခ်စ္ခင္လာမည္။ ေတာင္းတိုင္း တတိုင္းရမည္ …။

သတိျပဳရန္မွာ၂၇ေခါက္သာရြတ္ရန္ႏွင့္ မနက္အာ႐ုံတက္ခ်ိနိရြတ္ပါ။ ကာေမသုကံေရွာင္ပါ။ အျဖတ္အေတာက္မွန္မွန္ႏွင့္ ခက္ေလးေလးဘဲရြတ္ပါ။ အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္ တန္ခို္းႀကီးတဲ့ ဂါထာေတာ္ပါ။ ကၽြန္မကေတာ့ ပုတီးစိတ္ပါတယ္ …။

“မဏိေဇာတပတၱျမားရတနာဂါထာေတာ္”

(၁) ဒိဝါတပတိ အာဒိိေစၥာ ရတၱိမာ ဘာတိ စႏၵိမာႆ ႏၷေဒၶါ ခတၱိေယာတပတိ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ အထသဗၺာ မေဟာရတၱႎ ဗုေဒၶါ တပတိိ ေတဇသာ ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတၳိေမေ ဟာတု ဇယ မဂၤလံ။

(၂) ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိိ စိိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ အေသာကံံ ဝိရဇံ ေခမံ။

(၃) တုေ႒ဟိ တုေ႒ဟိိ မမတုေ႒ဟိ ပိေယဟိ ပိေယဟိ မမပိေယဟိ သိေႏၷဟံ သိေႏၷဟံ မမသိေႏၷဟံ ရာဇစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း အမစၥရာဇစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း အမစၥစိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း ေဒဝစိတၱံ ပိိယံမိႈင္းမိႈင္းေဒဝီစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း ပုရိသစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း ဣတၳိစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္ မႏုႆစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း အမႏုႆစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္း သဗၺစိတၱံ ပိယံမွိုင္းမွိုင္းေ ၾသာင္း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံျခင္းေၾသာင္း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံကပ္္ေၾသာင္း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံျခင္း ကပ္ေစ။

(၄) သဗၺဟိတ မဂၤလာနိ ပုညာဘိ သိရီေသာဘဏီ သူရႆတီစ ေမမာတာ နိစၥံ ရကၡႏၲဳ မံသဒါ။

ထိုဂါထာေတာ္ (၄)ပုဒ္ကို ေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္ သရဇၩယ္ေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ဣစၧာသယ၊ လိုတရေသာ မဏိေဇာတ ပတၱျမားမ်က္ရွင္ ကို ရရွိထားသည္ႏွင့္ အသြင္အလားသ႑ာန္ တူလွေသာေၾကာင့္ ထိုဂါထာေတာ္(၄)ပုဒ္ကို မဏိေဇာတပတၱျမား ရတနာဂါထာေတာ္ဟု ေခၚတြင္ပါသည္။ ေန႔စဥ္နံနက္အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ညဘက္အိပ္ခါ

နီးတြင္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဂါထာေတာ္တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီိကို (၂၇) ေခါက္စီ္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ရပါမည္ …။ထိိုျပင္ ဂါထာေတာ္ (၄)ပုဒ္ကို (၁၀၈)ေခါက္ေစ့ေအာင္ရြတ္ဖတ္ သရဇၩာယ္ရာ၌ တစ္ထိုင္တည္းႏွင့္(ဝါ)ဣရိယာပုတ္တစ္ပါးတည္း ႏွင့္ၿပီးစီးေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ရမည္ကို အထူးသတိျပဳပါေလ ။။။ဂါထာ (၄) ပုဒ္ ၏ သတၱိ-သိဒၶိအစြမ္းမွာ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ညႊန္ၾကားထား သည့္အတိုင္း ရြတ္ဖက္သရဇၩာယ္၍(၉)ရက္ေျမာက္ေသာေန႔မွ စတင္၍ စီးပြားေရးမ်ား အထူး ေအာင္ျမင္တိုးတက္လာေတာ့၏ …။

စီးပြားေရးအထစ္ အေငါ့မ်ား ၊ အဖုအထစ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား ေျပလည္လာရ၏။ အဆင္ေၿပ လာရ၏ လုပ္ခ်င္သည့္္ စီးပြားေရးအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမွန္သမၽွ မ ေအာင္ျမင္တာမရွိ၊ အဆင္မေျပတာမရွိ၊ မတိုးတက္တာ မရွိ၊အခက္အခဲမရွိေတာ့ဘဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ဝမ္းသာအားရ အံၾသစြာတိုးတက္ အဆင္ မ ေျပလာပါလိမ့္မည္။ ႀကိဳက္သည့္ဆိုင္ဖြင့္ ဘာ လုပ္ငန္းကိုပဲလုပ္လုပ္ အက်ိဳးမေပးဘူးဆိုသည္မွာ မရွိႏိုင္ေတာ့ေပ …။

ဂါထာေတာ္၏ တန္ခိုးစြမ္းအားေၾကာင့္ အဆင္မေျပတာမရွိ အက်ိဳးမေပးဘူးဆိုတာမရွိ ေငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲမရွိ၊ ေငြေရးေၾကးေရး ေဘးၾကပ္နံၾကပ္မရွိ၊ ေငြေရႊရတနာ ဆုံးရႈံးမႈမရွိ အားလုံးပင္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ရေတာ႔မည္ …။

ႏႈတ္ပါးစပ္မွ ေစ်းေခၚတိုင္းရ၏။ ေစ်းဆစ္တိုင္း ရလာေတာ့၏ ႏႈတ္ဝစီမွ စီးပြားေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ေျပာခ်င္ရာေျပာ၊ စိတ္ထဲ ရွိရာတို႔ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုသာေျပာ၊ စိတ္ထဲရွိရာတို႔ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုသာေျပာ၊ ေျပာဆိုတိုင္း ၿပီးစီး၏။ ေျပာဆိုတိုင္း ေအာင္ျမင္လာရ၏။ ေတာင္းတိုင္းလည္း ရလာေစ၏ …။

စည္းစိမ္၊ ဥစၥာ၊ ရတနာ၊ေရႊ၊ေငြ၊အိုးအိမ္၊တိုက္၊ၿခံ၊ကားဤ (၉)ပါးေသာ ပစၥည္း တို႔သည္ ဝင္လာမစဲ၊ စည္းကားစြာတိုးတက္ ဝင္ေရာက္လာရကုန္၏။ ဂါထာေတာ္၏ တန္ခိုးအားေၾကာင့္ မိိမိတ္ို႔၏ စီးပြားေရးအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ မိမိ၏စီးပြားေရး အလုပ္အကိုင္မ်ား ကို နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားက လာေရာက္ကူညီမစ ေစာင့္ေရွာက္လာရကုန္၏ …။

အိမ္တြင္းေရး၊ မိသားစု ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္လာရကုန္၏။ အိမ္တြင္းေရး၊ မိသားစုအေရး ဆူဆူပူပူမရွိနိုင္ေတာ့ေခ်။ လက္ ေအာက္ငယ္သား၊ အခိုင္းအေစ၊ ေက်းကၽြန္၊ သားသမီး၊ ေျမးျမစ္ကစ၍ ဆူဆူပူပူမရွိေတာ့ပဲ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း လာေစရေတာ့၏ …။

မိမိ၏ အိမ္တြင္းေရးအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိသားစု သားသမီးမ်ားအေပၚ၌ လည္းေကာင္း၊ မိမိ ၏ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ အေရာင္းအဝယ္မ်ား အေပၚ၌လည္းေကာင္း စိတ္ခ်လာရေတာ့၏။ စိတ္တိုင္းက်လာရေတာ့၏အားရေက်နပ္္ လာရ ေတာ့၏။ အပူ ေသာက၊ ဗ်ာပါဒ၊ စိတ္ရႈပ္မႈ၊ စိတ္ဆင္းရဲမႈ၊ မွန္သမၽွမရွိနိုင္ေတာ့ေခ်။ မျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ အားရေက်နပ္စြာျဖင့္ စိတ္ဆႏၵအလိုကို ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေစမည္ …။ ။

Credit – Phyo Thu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *