ကံအလြန္ထူး ကံ အလြန္ပြင့္ေစ မည့္ သဗၺညဳဘုရား႐ွိခိုးဂါထာေတာ္

ေအာက္ေဖၚျပပါ ကံအလြန္ထူးကံအလြန္ပြင့္ေစမည့္ ဂဏန္း႐ွစ္ခုသဗၺညဳဘုရားပုံေတာ္ကို သင္၏ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ေသေသခ်ာခ်ာက်က်နနကိုးကြယ္၍ ဆြမ္း၊ေရခ်မ္း၊ပန္း၊ဆီမီး တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကပ္လႉပူေဇာ္ကာေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဂဏန္းဘုရား႐ွစ္ခိုးျဖင့္ ပုံမွန္ဘုရားဝတ္တက္ကာ ဂဏန္းနံပါတ္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကံေကာင္းေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းၾကပါကုန္။ဂဏန္းဘုရား႐ွိခိုး။

(၁)ဧေကာ = ေလာကဓာတ္တစ္ခုမွာ တစ္ဆူတည္းသာလွ်င္ အတူမ႐ွိအတုမ႐ွိ ပြင့္ေတာ္မူ ၾကကုန္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား၊ နေမာ = ႐ွိခိုးပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

(၂)ဒြိေကာ = ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ပါး၊ ျမတ္တရားကိုပိုင္ျခားထင္ထင္ သိျမင္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ ဘုရားပေစၥကဗုဒၶါ ရဟႏၲာႏွင့္အရိ ယာသာဝကတို႔အား၊ နေမာ = ႐ွိခိုးပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။

(၃)တိေကာ = ဘုရားျမတ္ရတနာ၊ တရားျမတ္ရတနာ၊ သံဃာျမတ္ရတနာ ရတနာျမတ္သုံးပါးတို႔အား၊ နေမာ = ႐ွစ္ခိုးပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။

(၄)စတုေကာ = သတိပ႒ာန္ေလးပါး၊ သမၼပ႒ာန္တရားေလးပါ ဣဒၶိပါဒ္ေလးပါးျမတ္တရားတို႔အား၊ နေမာ = ႐ွစ္ခိုးပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။

(၅)ပၪၥေကာ = ဗိုလ္ငါးပါး၊ သီလေတာ္ျမတ္ငါးပါးတို႔အား၊ နေမာ = ႐ွစ္ခိုစပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

(၆)ဆ႒ေကာ = ဘုန္းေတာ္ေျခာက္ပါး၊ ညာဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး၊ ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္ပါးပိုင္႐ွင္ ဘုရား႐ွင္အား၊ နေမာ = ႐ွစ္ခိုးပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။

(၇)သတၱေကာ = ေဗဇၥ်င္ခုႏွစ္ပါး၊ သူေတာ္ေကာင္းတရားခုႏွစ္ပါးတို႔အား၊ နေမာ = ႐ွစ္ခိုးပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။ (၈)အ႒ေကာ = မဂၢင္႐ွစ္ပါးတရားေတာ္ကို၊ နေမာ = ႐ွစ္ခိုးပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။

(၉)န၀ေကာ = ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါးႏွင့္တကြ၊ အဂၤါကိုးတန္ျပည့္စုံမွန္ေသာ ပိတကတ္သုံးပါးအား၊ နေမာ = ႐ွစ္ခိုးပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။

(၁၀)ဒႆေကာ = မဂ္ေလးပါး၊ ဖိုလ္ေလးပါး၊ နိဗၺာန္ပရိယတ္ ဆယ္ပါးေသာတရားေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ပါရမီဆယ္ပါးျမတ္တရားကို၊ နေမာ = ႐ွစ္ခိုးပါ၏အ႐ွင္ဘုရား။

ဧေတနသစၥ၀ေဇၨန၊ ေဟာတုေမဇယဂဏနံ။ ဧေတနသစၥ၀ေဇၨန = ဤသို႔ဆိုျငားမွန္ကန္ေသာ သစၥာစကားေၾကာင့္ (ေမ)အကြၽႏ္ုပ္အား ဇယဂဏနံ = ဂဏန္းနံပါတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမဂၤလာသည္ (ေဟာတု)ျဖစ္ပါေစသတည္း။

ေန႔စဥ္ပုံမွန္႐ွိခိုးပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ေငြအစုလိုက္အပုံလိုက္႐ွိျခင္း၊ အေမြရျခင္း၊ ထီခ်ဲစသည္မ်ားေပါက္ျခင္းမ်ားအျပင္ ကံ၊ဉာဏ္၊ဝီရိယ သုံးခ်က္လုံးအားေကာင္းေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစေသာ။

Add a Comment

Your email address will not be published.