ေပါင္းဖက္ရန္အသင့္ေတာ္ဆုံး အိမ္ေထာင္ဖက္ေန႔နံ မ်ား နဲ႔ ေန႔ေကာင္းရက္သာမ်ား

ေဈးသုံးလည္းမလြယ္နဲ႔၊ ေ႐ွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားအတိုင္း မဂၤလာျပဳသင့္တဲ့ ရက္ျမတ္ေတြကို ေဝမွ် ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ထုံတမ္းအစဥ္အလာမွာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး လက္ထပ္ထိမ္းျမားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေဗဒင္ေတြေမးၿပီးျပကၡဒိန္ေတြ ၾကည့္ကာ

ေန႔ေကာင္းရက္သာေတြ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးမွ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ေလ့႐ွိပါတယ္။ ဒီလို ထုံးတမ္းစဥ္လာက ေ႐ွးအရင္အခ်ိန္တည္းက လူႀကီးမိဘေတြ ျပဳလုပ္လာၾကတဲ့ အစဥ္အလာတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ့ အယူအဆေတြ သိပ္မ႐ွိေတာ့ဘူးဆိုေပမယ့္ ေဈးသုံးလည္းမလြယ္နဲ႔၊ ေ႐ွးထုံးလည္းမပယ္နဲ႔ ဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားအတိုင္း

လက္ထပ္ေတာ့မယ့္ ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ ေ႐ွးအရင္တည္းက တြက္ခ်က္ထားတဲ့ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ ရန္ဖက္မ်ားနဲ႔အတူမဂၤလာျပဳသင့္တဲ့ ရက္ျမတ္ေတြကို ေဝမွ် ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ဖက္ – ဦး၊ သာ၊ စိန္၊ ပန္း၊ ဒန္း၊ လွ၊ ကို၊ ႐ွာဦး-သာ တနဂၤေႏြႏွင့္ေသာၾကာအိမ္ေထာင္ဖက္စိန္-ပန္း အဂၤါႏွင့္ၾကာသပေတးအိမ္ေထာင္ဖက္

ဆယ်လီ သတင်းထူးများ ဖတ်ဖို့ Telegram မှာ Join ထားစို့

ဒန္း-လွ စေနႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္ကို-႐ွာ တနလၤာႏွင့္ ရာဟု အိမ္ေထာင္ဖက္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္မသင့္တဲ့ ရန္ဖက္ – ဓမၼာ၊ ေသာက ၊ အင္းဝ၊ ရာဇာဓ မၼာ – စေနနဲ႔ ၾကာသပေတး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္

ေသာ က – ေသာၾကာႏွင့္ တနလၤာ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္အင္း-၀ တနဂၤေႏြႏွင့္ ဗုဒၶဟူး အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္ရာ-ဇာ ရာဟုႏွင့္ အဂၤါ အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ မသင့္

မိတ္ဖက္ – ေအာင္၊ ပ၊ ကုလား၊ ေဆြသား၊ ေနာင္ရင္းေအာင္ ပ တနဂၤေႏြႏွင့္ ၾကာသပေတး မိတ္ဖက္သင့္သည္

ကု လား တနလၤာႏွင့္ ဗုဒၶဟူး မိတ္ဖက္သင့္သည္ေဆြ သား အဂၤါႏွင့္ ေသာၾကာ မိတ္ၿဂိဳလ္သင့္သည္ေနာင္ ရင္း စေနႏွင့္ ရာဟု မိတ္ၿဂိဳလ္သင့္သည္

ကမ႓ာ့ရန္ – ဦးညိဳ၊ ေခမာ၊ သုတ၊ ေဝရီဦး-ညိဳ တနဂၤေႏြႏွင့္ အဂၤါ ေခ-မာ တနလၤာႏွင့္ ၾကာသပေတးသု-တ ေသာၾကာႏွင့္ စေနေဝ-ရီ ဗုဒၶဟူးႏွင့္ ရာဟု

ေန႔နံ ခုႏွစ္နံကို အုပ္စိုးသည့္ သတၱဳရတနာမ်ား

တနဂၤေႏြ – ေၾကးနီ

တနလၤာ – ပတၱ်မား

အဂၤါ – ေ႐ႊ

ဗုဒၶဟူုး – ေက်ာက္သံပတၱျမား

ၾကာသပေတး -ေငြ

ေသာၾကာ-ပုလဲ

ေစန-သံ

ရက္ရာဇာ ေ႐ြးနည္း

တန္ခူး သာလွ – တန္ခူးလမွာ ေသာၾကာ- ဗုဒၶဟူးထြန္းပ ကဆုန္ – ကဆုန္လမွာ စေန – ၾကာသပေတးနယုျန္ညန္႔စ – နယုႏႅမြာ အဂၤါ

ေအာင္လွဝါဆို – ဝါဆိုလတြင္ တနဂၤေႏြ- ဗုဒၶဟူးသာလိုဝါေခါင္ – ဝါေခါင္လတြင္ ဗုဒၶဟူး-ေသာၾကာ

ျမေတာင္ ေတာ္သလင္း -ေတာ္သလင္းလတြင္ ၾကာသပေတး-စေနသီတင္းကြၽတ္ ဆီ – သီတင္းကြၽတ္လတြင္ အဂၤါ

ေသာရီ တန္ေဆာင္မုန္း – တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ေသာၾကာ -ရာဟု ခ်မ္းတုန္ နတ္ေတာ္ – နတ္ေတာ္လတြင္ တနလၤာ – စေနမိေနာ္ျပာသို ျပာသိုလတြင္ ၾကာသပေတး-စေန

မိညိဳတပို႔တြဲ တပို႔တြဲလတြင္ -အဂၤါ – ၾကာသပေတးထဲဝင္တေပါင္း တေပါင္းလတြင္ စေန – ဗုဒၶဟူး ေဆာင္တိုင္းေအာင္မည့္ ရက္ေကာင္းရာဇာျဖစ္ေပသည္။

ျပႆဒါးရက္ေ႐ြးနည္း

တန္ခူးဝါေခါင္ ၊ တိမ္ေတာင္ထြန္းေပၚ လနတ္ေတာ္ ေမလ်ာ ေႁမြနဲ႔ႂကြက္ (စေန ၊ ၾကာသပေတး)

ကဆုန္ ေတာ္သလင္း ျပာသိုတြင္း စြယ္ရင္းျဖဴစင္ ပူးႏွင့္ဆင္ (ေသာၾကာ ၊ ဗုဒၶဟူး)

နယုန္ ဝါကြၽတ္ ႏွင္းစြတ္စို႐ႊဲ တပို႔တြဲ၊ ပ်ံဝဲေတာင္ဟုန္ က်ား ဂဠဳန္ (တနလၤာ ၊ တနဂၤေႏြ)

ဝါဆို တန္ေဆာင္မုန္း ပူတုန္ခ်မ္းေျပာင္း လတေပါင္း မေကာင္းတဲ့ေန႔ ဟိုင္းျခေသၤ့ (ဟိုင္း= ရာဟု ၊ ျခေသၤ့ = အဂၤါ) မေကာင္းေန႔မ်ား ျပႆဒါး မုခ်ေ႐ွာင္ကာသြားရမည္ျဖစ္ပါတယ္

ၿဂိဳလ္ေန ၿဂိဳလ္သက္မ်ား

တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္သက္ – ၆ႏွစ္

တနလၤာ ၿဂိဳလ္သက္ – ၁၅ ႏွစ္

အဂၤါ ၿဂိဳလ္သက္ – ၈ ႏွစ္

ဗုဒၶဟူး ၿဂိဳလ္သက္ – ၁၇ ႏွစ္

ၾကာသပေတး ၿဂိဳလ္သက္ – ၁၉ႏွစ္

ေသာၾကာ ၿဂိဳလ္သက္ – ၂၁ ႏွစ္

စေန ၿဂိဳလ္သက္- ၁၀ ႏွစ္

ရာဟုၿဂိဳလ္ – ၁၂ ႏွစ္ အဲဒီ့ၿဂိဳလ္ေတြအားလုံးေပါင္းလိုက္ရင္ ၁၀၈ ရတယ္ ၁၀၈ နဝင္းလို႔ေခၚၾကေလသည္။

Credit- Original Writer

Add a Comment

Your email address will not be published.