ဆရာမင္းသိခၤ ၏ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာ တမ္း (၁၂.၁၂.၂၀၂၁) မွ (၁၈.၁၂.၂၀၂၁) ရက္ေန႔ အ ထိ…

Sunday

အခ်စ္ေရး သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ေကာင္းပါသည္။ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ား – ၁ ၃ ၉

Monday

အခ်စ္ေရးမွာ ခ်စ္သူႏွင့္ အေနေဝးလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ စကားမ်ားရလိမ့္မည္။ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ား – ၂ ၄ ၈

Tuesday

အခ်စ္ေရး ညံ့ပါသည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ နားလည္မႈ လြဲမွားမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာလည္း အိမ္ေထာင္ဘက္၏ ၿငိဳျငင္မႈ ခံရလိမ့္မည္။ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ား – ၃ ၇ ၈

Wednestday

အခ်စ္ေရး ညံသည္။ ခ်စ္သူ၏ စြပ္စြဲမႈကို ခံရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အိမ္ေထာင္ဘက္၏ သဝန္တိုမႈေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ရမည္။ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ား – ၂ ၇ ၉

Thursday

အခ်စ္ေရးမွာ သာယာပါသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း ေအးခ်မ္းပါသည္။ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ား – ၃ ၈ ၉

Friday

အခ်စ္ေရးမွာ ကံေကာင္းပါသည္။ ခ်စ္သူထံမွ အကူအညီရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ား – ၂ ၄ ၆

Saturday

အခ်စ္ေရးမွာ စန္းပြင့္ေနပါသည္။ ခ်စ္သူ မ႐ွိပါက ခ်စ္သူရမည္။ အိမ္ေထာင္ေရးလည္း သာယာပါသည္။ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမ်ား – ၁ ၆ ၇

Sir Min Thein Kha

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *