ေရကူးခန္းထဲမွာ ကိုယ္လုံးေလး ကို ဆက္ဆီဆန္ဆန္ လုပ္ခါျပေန တဲ့ အိေခ်ာပို

အိေခ်ာပိုေကတာ့ ဇာတ္ ကားႀကီး ေတြ လည္း႐ိုက္ကူးေ နရၿပီး ပရိေသတ္ တြအားေပးမႈ ကိုအျပည့္ရ ထား တာျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာ အ လုပ္ေတြ မြာလည္းဝါသ နာပါ ႀကိဳးစားမႈေ ေတြၾကာင့္ သူ႔ဇာတ္ကား တိုင္းမြာ သူ႔ကာ႐ိုက္ တာေတြက ပရိေသတ္ တြအႀကိဳက္ျဖစ္ ရၿပီး ႐ုပ္႐ြင္တစ္ ခုရဲ႕ခံစားမႈေတြ ကိုေပးႏိုင္တာျ ဖစ္ပါတယ္ လတ္ ေတလာမြာ လည္း အႏု ပညာလႈပ္ ႐ြားမႈေတြလည္း ဆက္တိုက္လႈ ပ္႐ြားမႈ ေတြလ ည္း လုပ္ေဆာေင္ နတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။သူမရဲ႕ လႈပ္႐ြားမႈတို င္းကိုလည္း ပရိေသတ္ တြကို အၿမဲ လိုလို ်ေဝေမြ ပးေန တာလည္း ျဖစ္ ပါတယ္။ အခုမြာ လည္း သူမရဲ႕ Facebook Story မြာ ဗီဒီယိုေ လးတစ္ခု တ င္ထား တာပဲ ျဖစ္ပါတ ယ္။

ဒါေကတာ့ ကိုယ္လုံးေ လးကို တစ္ပတ္ လြည့္ျပကာ အူေတြ ယားေလာက္ မယ့္ အမူအရာေ လးေတြ လုပ္ျပေနတဲ့ အိေ ်ခာပိုရဲ႕ Video ေ လးပဲ ျဖစ္ ပါတ ယ္ ပရိေသတ္ တြအတြ က္ စူစူရဲ႕ ဗီဒီယိုေ လးကို တင္ဆ က္ေပးလိုက္ ရပါတ ယ္ေနာ္။အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေကာ က္ေၾကာင္းအ လြေတြကို ရ႐ြိပိုင္ ဆို င္ထားသူ ေကတာ့ သ႐ုေပ္ ဆာင္ မင္းသ မီးေ်ခာေလး အိေ်ခာ ပိုပဲ ျဖစ္ပါ တယ္

သူမ ဟာ ဆယ္စုႏြ စ္ေၾကာ္တိုင္ေအာင္ အႏုပညာေ လာကမြာ ေအာင္ျမ င္မႈျေတွမားစြာ ရ႐ြိပိုင္ ဆိုင္ထားသူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ သူမရဲ႕ ႏႈတ္ ခမ္းစူေနတဲ့ အမူအရာေ လးေတြ ေၾကာင့္လည္း ခ်စ္မဝ ေျဖစ္ နရတာလ ည္း ျဖစ္ ပါတယ္။

Source and Photo Crd- Ei Chaw Po’s Facebook Account

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *