႐ုတ္တရက္ ျမင္ လိုက္ တာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းသိ သြားႏိုင္ မယ့္ အလွ်ံ အ ပါယ္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူ ရဲ႕ လကၡဏာ ပုံစံ”

မူရင္း လက္ဝါးပုံ ကိုပါ တစ္ခါတည္း တြဲတင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ လက္သူႂကြယ္ ေအာက္ အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ဝိုင္းျပသည့္ထဲ ၾကည့္ပါက “ငါး႐ုပ္သေကၤတပုံ´´ထင္႐ွားျပတ္သား စြာ ျမင္ေတြ႕ရ ပါလိမ့္မည္။

ထို ငါး႐ုပ္သည္ လက္ဝါးျပင္၌ မည္သည့္ေနရာ၌ ႐ွိ႐ွိ ေကာင္းက်ိဳး မဂၤလာကို ေပးပါတယ္။ အခုပုံ လက္သူႂကြယ္ ေအာက္႐ွိ ငါး႐ုပ္သည္ မွန္ဘီလူး ျဖင့္ ၾကည္စရာ မလိုပဲ ထင္ထင္႐ွား႐ွားနဲ႔ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ ျပထားပါတယ္။ လူ႕ေလာက၌ ေနရာတစ္ ခုခုျဖင့္ အဆင္ေျပေနသူ ထိုက္ သင့္သေလာက္ ပစၥည္းဥစၥာ႐ွိသူ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ခ်မ္းသာေသာသူ ၊ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေအာင္ျမင္ေနေသာသူေတြရဲ႕ လက္သူႂကြယ္ေအာက္ ၿဂိဳလ္ခုံ သည္ မဂၤလာ အမွတ္ အသား တစ္ခုခု မုခ် ဧကံပါ႐ွိေနတတ္တယ္။ဤကား…လကၡဏာပညာ ဥပေဒႆရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္၏။ ယခု လကၡဏာ႐ွင္ သည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ပဲ ႐ွိ ပါေသးတယ္။ တစ္ဦးတည္းေသာ သားျဖစ္၏။

မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ ဆက္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝသူ လည္း ျဖစ္၏။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေဈးေကာင္း ေဈးႀကီးေနရာတို႔၌ ေျမယာ ၊ အိုးအိမ္တို႔ မ်ားစြာ မ်ားစြာ အမ်ားႀကီး ပိုင္ဆိုင္ထား သူပဲ ျဖစ္၏။ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ာဟာ သာမန္ထက္ပို၍ ခ်မ္းသာေနသူကို ခ႐ိုနီ ဟု လြယ္လြယ္နဲ႔ ထင္တတ္ၾကတယ္။ ဤကားအထူးမွား၏။ တစ္သက္လုံး စားမကုန္ေအာင္ခ်မ္းသာ သူ ဗမာ စစ္စစ္

(သို႔မဟုတ္) ႐ွမ္းစစ္စစ္ (သို႔မဟုတ္) ရခိုင္စစ္စစ္ (သို႔မဟုတ္) ကရင္ စစ္စစ္ (သို႔မဟုတ္) ကခ်င္ စစ္စစ္ (သို႔မဟုတ္) ခ််င္းလူမ်ိဳးစစ္စစ္ စသည့္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

မူလတိုင္းရင္းသားေတြ ထဲမွ သုံးမကုန္ေအာင္ ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝသူ ၊ တို႔ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္က အလုပ္သေဘာ ဆက္ႏြယ္ မႈ႐ွိ၍ ဤအေၾကာင္းအရာ အဖုံဖုံတို႔ကို ၾကဳံေတြ႕လာၿပီးေတာ့သာမန္လူ ထက္ နည္းနည္း ပိုသိကာ အခုလို တင္ျပႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးပဲ စီပြားေတြ ဒီေရ အလား တိုး တက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *