မျပန္ စ ဖူး စာျပန္ ပို႔ လာ တဲ့ ICJ

ICJ မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ၾကားနာမယ့္ျမန္မာ့အေရးကို ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ဦးေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕မွ တက္ေရာက္ခြင့္အတြက္ ျပည္သူ႕အစိုးရ NUG မွ တင္သြင္းတဲ့စာကို

“ICJ တရား႐ုံးက အသိအမွတ္ျပဳ ေကာင္းမြန္စြာလက္ခံရ႐ွိေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားလာတယ္ ၊ ပထမအႀကိမ္တုန္းကလဲ တင္သြင္းခဲ့တဲ့အျပင္ အစီရင္ခံစာေတြလဲ တင္သြင္းဖူးတယ္…. ICJ ဘက္ကတုံ႔ျပန္မႈမ႐ွိခဲ့ဘူး။

ဒီတစ္ေခါက္ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံလာေတာ့ ထူးျခားတယ္ေျပာရမယ္” ဟုNUG ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေဒၚဇင္မာေအာင္ေျပာၾကား။ICJ သာ NUG ကိုယ္စားျပဳကိုေခၚလိုက္ရင္NUG တရားဝင္အစိုးရျဖစ္ဖို႔ ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳခံရဖို႔ ပိုလြယ္သြားမယ္။

အသိမွတ္ျပဳတာနဲ႔ ICC မွာ NUGလက္မွတ္ထိုး…ပြဲလွၿပီ…ျပည္သူ႕အတြက္ ေရာင္နီမအလအတြက္ ေမွာင္ေတာ့မည္ ။

လက္စားေခ်ဖို႔တင္မဟုတ္ဘူး …တရားမွ်တမႈအရ ျပည္သူေတြအေပၚ က်ဴးလြန္ထားတဲ့ႀကီးႀကီးမားမား အျပစ္ေတြအတြက္ ထိုက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ပါေပးရမယ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *