အရန္းမွန္တယ္ေနာ္မ ယုံ မ႐ွိနဲ႔ မိမိ လက္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ နံပါတ္ကိုေ႐ြးပါ

တကယ္မွန္တယ္ေနာ္မယုံမ႐ွိနဲ႔လက္ညိႇဳးနဲ႔လက္သူႂကြယ္ဘယ္ဟာပို႐ွည္သလဲလက္သူႂကြယ္ပို႐ွည္ရင္နံပါတ္၁လက္ညိႇဳးပို႐ွည္ရင္နံပါတ္၂အ႐ွည္ညီတူရင္နံပါတ္၃နံပါတ္၁သမားသည္႐ုပ္လွၿပီးဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိသည္စိတ္ထက္ၿပီးရန္လိုသည္စြန္႔စားလိုစိတ္႐ွိသည္ျပႆနာကိုေျဖ႐ွင္းတတ္သည္ဝင္ေငြေကာင္းသည္နံပါတ္၂သမားသည္မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားသည္တစ္ဦးတည္းေနတတ္သည္အခ်စ္ေရးတြင္အုံ႔ပုန္းျဖစ္ၿပီးဖြင့္ဟေျပာေလ့မ႐ွိတစ္ျခားလူ၏အခ်စ္ကိုေတာ့ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးခံယူတတ္သ

ည္နံပါတ္၃သမားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္႐ွိအခ်စ္ေရးမွာသစၥာ႐ွိသည္လက္တြဲေဖၚကိုႏူးညံ့စြာၾကင္ၾကင္နာနာဆက္ဆံတတ္သည္ကဲသူငယ္ခ်င္းတို႔ဘာနံပါတ္လဲကိုက္ညီရဲ႕လားသင္ၾကည့္ၿပီးရင္႐ွဲေပးၾကပါေဗဒင္ဝါသနာပါသူေတြအတြက္တင္ေပးတာပါ

တကယ္မွန္တယ္ေနာ္မယုံမ႐ွိနဲ႔လက္ညိႇဳးနဲ႔လက္သူႂကြယ္ဘယ္ဟာပို႐ွည္သလဲလက္သူႂကြယ္ပို႐ွည္ရင္နံပါတ္၁လက္ညိႇဳးပို႐ွည္ရင္နံပါတ္၂အ႐ွည္ညီတူရင္နံပါတ္၃နံပါတ္၁သမားသည္႐ုပ္လွၿပီးဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိသည္စိတ္ထက္ၿပီးရန္လိုသည္စြန္႔စားလိုစိတ္႐ွိသည္ျပႆနာကိုေျဖ႐ွင္းတတ္သည္ဝင္ေငြေကာင္းသည္နံပါတ္၂သမားသည္မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားသည္တစ္ဦးတည္းေနတတ္သည္အခ်စ္ေရးတြင္အုံ႔ပုန္းျဖစ္ၿပီးဖြင့္ဟေျပာေလ့မ႐ွိတစ္ျခားလူ၏အခ်စ္ကိုေတာ့ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးခံယူတတ္သ

ည္နံပါတ္၃သမားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသည္စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္႐ွိအခ်စ္ေရးမွာသစၥာ႐ွိသည္လက္တြဲေဖၚကိုႏူးညံ့စြာၾကင္ၾကင္နာနာဆက္ဆံတတ္သည္ကဲသူငယ္ခ်င္းတို႔ဘာနံပါတ္လဲကိုက္ညီရဲ႕လားသင္ၾကည့္ၿပီးရင္႐ွဲေပးၾကပါေဗဒင္ဝါသနာပါသူေတြအတြက္တင္ေပးတာပါ

crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *