ျပည္သူမ်ား ဆိုင္ကယ္တစ္စီး တစ္ရက္ စက္သုံးဆီ ႏို႔ဆီဘူး တစ္ဝက္ နဲ႔ ကားတစ္စီး တစ္လီတာ ပုလင္းတစ္ဝက္ ေလ်ာ့သုံးပါ လို႔ စစ္ေကာင္စီထုတ္ျပန္

ျပည္သူမ်ား ဆိုင္ကယ္တစ္စီး တစ္ရက္ စက္သုံးဆီ ႏို႔ဆီဘူး တစ္ဝက္နဲ႔ ကားတစ္စီး တစ္လီတာ ပုလင္းတစ္ဝက္ ေလ်ာ့သုံးပါလို႔ စစ္ေကာင္စီထုတ္ျပန္ လိုက္သည့္

ျပည္သူမ်ား စက္သုံးဆီ ေလ်ာ့သုံးပါလို႔ စစ္ေကာင္စီက ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာကေန ထပ္မံ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတုန္းကလည္း စစ္ေကာင္စီ ဥကၠဌက ျပည္သူမ်ား ဆန္စားသုံးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ဖို႔တိုက္တြန္းထားၿပီး ျပည္သူမ်ား ဆန္စားသုံးမႈကို ပုံမွန္ထက္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ၿပီး စားေသာက္မႈ ပုံစံ ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

ဆိုင္ကယ္တစ္စီး တစ္ရက္ စက္သုံးဆီ သုံးစြဲမႈ ႏို႔ဆီဘူး တစ္ဝက္ခန္႔ ေလ်ာ့ခ်မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာဆိုင္ကယ္ ၆ သန္းေက်ာ္႐ွိတဲ့အတြက္ တစ္ရက္ ဂါလန္ ၁၂၅၀၀၀သက္သာ မယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *