ဒီရက္ေတြထဲ ဘာအခက္ အခဲေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ညစ္ေန တဲ့သူေတြ ႐ွိ ရင္ ဒါေလး လုပ္ လိုက္ ပါ။

ဖန္ခြက္အၾကည္အသန္႔တစ္လုံးထဲကို ေရသန္႔ထည့္ပါ။ ၿပီးရင္ အဲ့ေရကို ၁ မိနစ္ေလာက္ စိတ္ထဲ ဘာမွ မေတြး မစဥ္းစားပဲ ၾကည့္ပါ။စိတ္ၿငိမ္းျင္ိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ၾကည့္ရမယ္ေနာ္။ၾကည့္ၿပီးရင္ ေအာက္က ဂါထာ၃ ပိုဒ္ကို ေျဖးေျဖးနဲ႔ တစ္ေခါက္႐ြတ္ပါ။

၁။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလၪၥ၊ ေယာ စာ မနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။ ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဗုဒၶါႏုဘာေဝန ဝိနသ ေမႏၲဳ။

၂။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလၪၥ၊ ေယာ စာ မနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။ ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဓမၼာ ႏုဘာေဝန ဝိနာသ ေမႏၲဳ။

၃။ ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလၪၥ၊ ေယာ စာ မနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ။ ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ သံဃာႏုဘာေဝန ဝိနာသ ေမႏၲဳ။

ဂါထာ႐ြတ္ၿပီးရင္ အဲ့ဒီဖန္ခြက္ထဲက ေရကို ကိုယ့္အိမ္ကသစ္ပင္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အပင္တစ္ပင္မွာ ေလာင္းေပးပါ။

ေလာင္းေနတဲ့အခါမွာ ဒီသစ္ပင္ေလး ႐ွင္သန္ပါေစဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔ေလာင္းေပးပါ။ ၿပီးၿပီးေရာ မေလာင္းပါနဲ႔ေနာ္။

ဒီလိုေဆာင္႐ြက္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕အခက္အခဲေတြ ေျပလည္သြားခဲ့ရင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတစ္ဦးဦးကို (သို႔မဟုတ္) မိဘမဲ့ ကေလး တစ္ဦးဦးကို (သို႔မဟုတ္)

ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ အဖိုးအို အဖြားအို တစ္ဦးဦးကို မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ လႉေပးပါ။ ၂၀၀ တတ္ႏိုင္ရင္ ၂၀၀, ၅၀၀ တတ္ ႏိုင္ရင္ ၅၀၀,၁ေထာင္ တတ္ႏိုင္ရင္ ၁ ေထာင္ စသျဖင့္ ….ကိုယ္အဆင္ေျပသလိုလႉေပးပါ။အခက္အခဲေတြေျပလည္ၾကပါေစ

ဆရာမပုညကလ်ာဏီ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *