ကေလးဝဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ၾကက္သီးထေလာက္ေအာင္မွန္ေန တဲ့ အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္ေဟာစာတမ္း မ်ား

ကေလးဝဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾကက္သီးထေလာက္ေအာင္မွန္ေနတဲ့ အနာဂါတ္ျမန္မာျပည္ေဟာစာတမ္းမ်ား။ တိုင္းျပည္အနာဂါတ္အတြက္ ေဘာင္းဘီဝတ္ေတြလာလိမ့္မည္၊ ဘုရားအဆူဆူမွာ စစ္ဖိနပ္သံေတြၾကားရလိမ့္မည္။ေရစက္ခြက္ကိုင္လည္းေဘာင္းဘီဝတ္ေတြပဲ၊ ၂၀၀၀ႏွစ္ေထာင္ခုႏွစ္မွစ၍ ျမတ္ဘုရား၏သာသနာကို သၾကားကူလို႔ေစာင့္ေ႐ွာက္မည္၊ နဂါးေတြကိုသာသနာကူဖို႔ သၾကားကတာဝန္ေပးလိုက္ၿပီ၊ ကပ္ေဆးလိမ့္မည္။

အမည္အသစ္နဲ႔အနာေရာဂါေတြေပၚလာမည္၊ ကူစက္ျမန္သည့္ကာလဝမ္းအနာမ်ိဳးလိုပဲ ပိုးမႊားအနာေပါ့ေလ။ ေရေတြႀကီးမယ္၊ မီးေတြေလာင္မယ္။ ေျမကမ႓ာမွာမီးေတာင္ေသေတြျပန္႐ွင္မယ္၊ အစုလိုက္အပုံလိုက္ေသေက်ပ်က္စီးမယ္။အခြန္ဘ႑ာေတြၾကက္အစာေကာက္သလို ဇလုတ္ေမာက္ေအာင္ေကာက္လိမ့္မည္။ ခ်စ္တီးေခါင္းလယ္ထြန္မယ္၊ မ်ားမ်ားခ်မ္းသာခ်င္သူေတြ မ်ားမ်ားဒုကၡေရာက္ယ္။

ဂုမ႓ဏ္ဘီလူးတပ္ေတြ လူ႕ျပည္ကိုဝင္စီးမယ္၊ သဘာဝေဘးနဲ႔အတူ စစ္ေဘးေတြပါလာလိမ့္မယ္။ တစ္က်ပ္မွာတစ္မတ္ပဲက်န္မယ္၊ အေဖကလည္းသားကိုမကယ္ႏိုင္ သားကလည္းအေဖကိုမကယ္ႏိုင္၊ ေခတ္ဆိုးကာလဆိုးနဲ႔ၾကဳံလိမ့္မယ္၊ ကပ္ႀကီးသုံးပါးလာလိမ့္မယ္။သရဏဂုံတည္ၾက၊ ငါးပါးသီလၿမဲၾက၊ ေခတ္ဆိုးႀကီးလာမယ္။ ဆိုးၿပီးပ်က္ၿပီးမွ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ထူးျခားစြာေပၚမယ္။ မွီေအာင္ႀကိဳးစားၾက၊ ျမန္မာေတြစိတ္ေရာကိုယ္ပါခ်မ္းသာၿပီး ေသသည့္လူေတြကိုသတိတရ႐ွိမယ္။

ဒုတိယအေမရိကန္ျဖစ္မယ္။ တစ္ရာ့တစ္ပါးလူမ်ိဳးေတြ လာေရာက္ၿပီးဉီးခိုက္လိမ့္မည္။ သာသနာအေရာင္အဝါ ကမ႓ာကိုျပန္လင္းမယ္။ မွီေအာင္ႀကိဳးစားၾက။ မင္းေလးပါးစုံ ေ႐ႊတိဂုံကိန္းေပၚလိမ့္မည္။တ႐ုတ္၊အိႏၵိယ၊ အေမရိကန္၊ျမန္မာ၊မင္းေလးပါး၏ ဉာဏ္ရည္စစ္ပြဲေတြ႐ွိတယ္။ ေနာင္ေပၚမည့္မင္းသည္ ဓမၼရာဇာမင္းပဲ တရားေစာင့္လိမ့္မည္၊ စၾကာမင္းကဲ့သို႔ဘုန္းႀကီးမယ္။ လူစြမ္းေကာင္းေလးေယာက္ေရာက္ပါမည္။တစ္ေယာက္ကေျမေၾကာ႐ႈံ႕ႏိုင္၏၊ တစ္ေယာက္ကဩဇာတိကၡမႀကီး၏။ တစ္ေယာက္ကအရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ရန္သူအေပါင္းကိုၿဖိဳခြင္းႏိုင္၏။ တစ္ေယာက္ကျပဒါးေသၿပီး တိုင္းျပည္အဝန္းဝလင္စြာေကြၽးႏိုင္၏။

ပေဒသာပင္သီးသည့္ ေခတ္ႀကီးျပန္ေရာက္လိမ့္မည္၊ ယခုျမင္ေနရသည့္ေတာင္ေတြဟာ စိန္ေတာင္၊ေ႐ႊေတာင္၊ ပတၱျမားေတာင္ေတြပဲ။ အဲ့ဒီေခတ္ႀကီးကို မွီေအာင္ႀကိဳးစားၾက။ယုံၾကည္ရင္ပတၱျမား၊ မယုံၾကည္ရင္အလကား၊ ဝိဇၨာစကားဆိုတာ အမွန္နဲ႔အမွားအခ်ိန္ကာလျခားမွသိရမည္။အဘိုးကေလးဝဆရာေတာ္ မွတ္စုမူရင္းအတိုင္း ဗဟုသုတအျဖစ္ႏွင့္ ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သီလဂုဏ္၊ပညာဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္တို႔ကို ႐ိုေသစြာကန္ေတာ့ပါ၏။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *