မတ္လ အတြင္း စီးပြါးဥစၥာ ရတနာ မ်ား တိုးတက္ေပါမ်ားေစရန္

၁. ၃. ၂၀၂၂ မွ ၃၁. ၃. ၂၀၂၂ အထိဇယစေကၠာ ဂါထာကို အေခါက္ေရ ၃၀ သို႔မဟုတ္ ၃၀၀ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ႐ြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါ

ၿပီးလွ်င္ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္တိုးတက္ေစရန္ ဆုေတာင္းပါ

စံပယ္ပန္း

ဇြန္ပန္း

ဇီးေဖ်ာ္ရည္

ဇီးယို

ဇီးသီး

မိမိအဆင္ေျပသည့္ လႉဖြယ္ပစၥည္းကို မိမိအဆင္ေျပသည့္ ေန႔တြင္ လႉဒါန္းပါအတိုက္အခိုက္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဆုေတာင္းပါ

အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းရင္ဆိုင္ေနရပါက စာကေလး လႊတ္ေပးပါမိမိအဆင္ေျပသလိုလႊတ္လို႔ရပါတယ္အခက္အခဲမ်ားေျပလည္၍ ကူညီမစသူမ်ား ေတြ႕ေစပါတယ္

အစစအရာရာအဆင္ေျပၾကပါေစ သုခခ်မ္းသာနဲ႔ ျပည့္ဝ ၾကပါေစ

crd

Add a Comment

Your email address will not be published.