ေလဖိအားနည္း ေလ ဝဲ သည္ ေနာက္ ၂၄နာရီ အတြင္း depression မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္ ကိုေရာက္႐ွိ လာႏိုင္ပါတယ္

ေနာက္ ၇၂နာရီအတြင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ ခ်န္းႏိုင္ၿမိဳ႕ မိုးႀကီးေရလွ်ံႏိုင္ပါတယ္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ 03/03/2022 at 12:30pm MMT Su Su Sanဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေလဖိအားနည္းေလဝဲသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္းပိုင္းကို ဦးတည္သြားေနၿပီး ေနာက္ ၂၄နာရီအတြင္း depression မုန္တိုင္းငယ္အဆင့္ကို ေရာက္႐ွိလာႏိုင္ပါတယ္ Su Su San

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းသိရိလကၤါႏိုင္ငံအေ႐ွ႕ေတာင္ဖက္ GEFS ေမာ္ဒယ္ႀကီးက သိရိလကၤါေျမာက္ပိုင္းႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေ႐ွ႕ေတာဂ္ပိုင္းကိုဦးတည္သြားမယ္လို႔ စတင္ခန္႔မွန္းေပးထားတာကိုေတြ႕႐ွိရပါတယ္ မင္းဂြတ္သီးေလးကလည္း အခ်ိန္ျပည့္နီးပါးေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းလွ်က္႐ွိပါတယ္09/03/2022 ရက္ေန႔ ဧရာဝတီတိုင္းႀကီးတြင္ မိုးအသင့္အတင္႐ြာႏိုင္ပါတယ္ ေရထိမခံႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားအားလုံး ႀကိဳတင္သိ႐ွိၾကၿပီး ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ႐ွိေအာင္ စိမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ ရက္ေဝးခန္႔မွန္းေပးလိုက္ပါတယ္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ 02/03/2022 at. 7:50pm MMT

02/03/2022 at 5:00pm MMT အခ်ိန္ ေျမပုံေဖာ္ျပပါေဒသမ်ားမွာ မို႐ြာႏိုင္ၿပီး လွ်ပ္စီးမိုးႀကိဳး အႏၲရာယ္႐ွိပါတယ္ Su Su Sanခါလြန္းမိုးေတြ႐ြာဦးမယ္ ၂၀၂၂ မတ္လ ရရက္ေန႔မွ ၉ရက္ေန႔အတြင္း မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕ ဒူးယား ေသာင္ျပင္ ေမာ့ကနင္ ကလဂုတ္ကြၽန္း ႏွစ္ကရင္ အနင္း႐ြာ ဝဲခမိ စက္စဲ က်ိဳက္ပိ သံျဖဴဇရပ္ ဝဲကေလာင္႐ြာ ပင႐ြာ ကြမ္လွာ က်ိဳက္ခမီ ကမာဝက္ မုဒုံက်ိဳက္မေရာ ေမာလၿမိဳင္ေဒသေတြမွာ မိုး႐ြာႏိုင္ပါတယ္

ေရထိမခံႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ား ပ်က္စီးမႈမ႐ွိေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရက္ႀကိဳတင္ၿပီးခန္႔မွန္းေပးလိုက္ပါတယ္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ 02/03/2022 at 4:19pm

08/03/2022 ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ခ႐ိုင္ ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ိုင္ေဒသေတြမွာ မိုးႀကီးႏိုင္ပါတယ္, ထိုင္းေရာက္ အမ်ိဳးတို႔အတြက္ ခန္႔မွန္းေပးလိုက္ပါတယ္ ခန္႔မွန္းခ်ိန္ 02/03/2022 at 10:50am

ပဲတီစိမ္းသမားေတြသတိ မိုး ၂၀၂၂ မတ္လ ၉ရက္ေန႔တြင္ တံတား ေက်ာက္တန္း သုံးခြ ခရမ္း ပိန္းကန္ သကၠလ သနပ္ပင္ ပဲခူးဘုရားႀကီး ေဝါ ေဒသမ်ားတြင္ မိုးအသင့္အတင့္႐ြာႏိုင္ပါတယ္ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေလဖိအားနိမ့္က်ေနတဲ့ ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းပင္လယ္ျပင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းေနပါတယ္၂၀၂၂ မတ္လ ၈ရက္ေန႔ ၉ရက္ေန႔ေတြမွာ စုဖြဲ႕အားအနည္းငယ္ပိုမိုအားေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္း

မြန္ျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္ ေတြမွာမိုး႐ြာႏိုင္ပါတယ္ မုန္တိုင္းအဆင့္မေရာက္႐ွိႏိုင္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ထပ္ၿပီးအားေကာင္းလာခဲ့ရင္ေတာ့ဧရာဝတီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ပဲခူးတိုင္းေတြပါမိုးသက္ေရာက္လာႏိုင္သျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္နီးပါးေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းကာ update ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ခန္႔မွန္းေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ Su Su San- စုစုစံ

Add a Comment

Your email address will not be published.