႐ု႐ွားကို ကမ႓ာ့ အထူးဆန္း ဆုံး ပိတ္ဆို ႔မႈ လုပ္ လိုက္ တဲ့ ပါကစၥတန္

ကမ႓ာ့ဉာဏ္အေကာင္းဆုံး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရမယ့္ ပါကစၥတန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ု႐ွားႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ေနၾကရာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံကလည္း ႐ု႐ွားႏိုင္ငံအား မိမိတို႔ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္႐ွိသည့္ အေႂကြးမ်ားကို ျပန္မဆပ္ေတာ့သည့္ ပိတ္ဆို႔မႈျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမီရာခန္းက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

႐ု႐ွား-ယူကရိန္း အေရးဆိုင္ရာ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ အမီရာခန္းက ထိုသို႔ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။သတင္းေထာက္မ်ားက ပါကစၥတႏ္ုႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံအေပၚ မည္သို႔ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေဆာင္႐ြက္မည္လဲဟု ေမးျမန္းျခင္းကို သူထိုသို႔ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႐ု႐ွားကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပမာဏ႐ွိၿပီး၊ ယင္းတို႔ကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ပါကစၥတန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အမီရာခန္းက ေျပာၾကားလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပါကစၥတန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ကမ႓ာ့ဉာဏ္အေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ လို႔ သတ္မွတ္ေနၾကၿပီး အေႂကြးဆပ္စရာ မလိုသလို ပိတ္ဆို႔မႈ (sanction) ျပဳလုပ္ၿပီးလည္း ျဖစ္တယ္လို႔ ပညာ႐ွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ ျပဳထားၾကပါတယ္။

Crd

Add a Comment

Your email address will not be published.