ေခတ္လူငယ္ေတြ သိပ္မသိေတာ့ တဲ့ ” ေဈးအစ ဇာတ္ အလယ္ ဖာအဆုံး ” ဆိုတဲ့ ေ႐ွးလူႀကီး စကား

ဒီစကားေလးက မိတ္ေဆြတို႔ရဲ႕ရင္ကို တခုခု ျဖစ္ေပၚ ေစလိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္ ။ ။ဖာ ဆိုေသာ စကားက အဓိပၸါယ္ ႏွစ္ခြထြက္ေနေသာ စကားျဖစ္ပါသည္ ။ ။မိတ္ေဆြတို႔ ရင္ထဲတြင္ ဖာဆိုေသာ စကားၾကားသည္ႏွင့္ ယုတ္ညံ့ေသာ စကားဟု ထင္ေကာင္း ထင္ပါလိမ့္မည္ ။ ။ထို အေတြးႏွင့္ အတူ စကားတစ္ခု ကိုလည္း ႐ိုင္းျပသည္ဟု ထင္ပါလိမ့္မည္ ။ ။

” ေဈးအစ ဇာတ္အလယ္ ဖာအဆုံး ” ဆိုတဲ့ ေ႐ွးလူႀကီး သူမတို႔၏ အခ်ိန္ကာလ ႏွင့္ ေနရာ ေဒသ ေ႐ြးတတ္ရန္မွာ ၾကားခဲ့ေသာ စကားစုသည္ ။ ။ယခု ေခတ္ကာလတြင္ ႐ိုင္းျပေသာ ေနရာတြင္ သုံးႏႈန္းေန ၾကသည္မွာ သိပ္ကို ဝမ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းပါသည္ ။ ။

ေဈးအစဆိုသည္မွာ ေဈးဝယ္မည့္ သူသည္ မနက္ေစာေစာ ထ၍ ေဈးအစဆုံး ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ သြားေရာက္ ဝယ္ယူရမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္ ။ ။ထိုသို႔ ေဈးအစဆုံး ဖြင့္ခ်ိန္ သြားေရာက္ဝယ္ယူမွ သူမ်ားထက္ဦးစြာ လတ္ဆတ္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုန္စည္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္မွာပါ ။ ။

ေဈးအစတြင္ မဝယ္ယူပဲ ေနာက္က် မွ သြားေရာက္ ဝယ္ယူလွ်င္ သူမ်ားမလိုခ်င္၍ က်န္ေနေသာ ကုန္စည္ခပ္ညံ့ညံ့သာ ရ႐ွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဈးအစဟု ဆိုေရး႐ွိတာပါ ။ ။

ဇာတ္အလယ္တဲ့ ဇာတ္ကသည့္ သူမ်ားဟာ ညလယ္ပိုင္းမွာ ဗုဒၶဝင္တို႔ ျပဇာတ္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ မွတ္သားထိုက္သည္မ်ားကို ကျပ တတ္ေသာေၾကာင့္ ဇာတ္ၾကည့္မယ္ ဆိုလွ်င္ ညလယ္ပိုင္းသည္ အဓိက ၾကည့္သင့္သည္ဟု ၫႊန္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ။

ဖာ အဆုံးတဲ့ ယခု စကားပုံတြင္ ပါေသာ ဖာဆိုသည္မွာ ထန္းေခါက္ဖာကို ေျပာတာ ျဖစ္ပါသည္ ။ ။

အဝတ္အစား ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ထည့္သြင္း သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာ ေသတၱာ ကဲ့သို႔ေသာ ဖာ ေသတၱာကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္ ။ ။

ထိုဖာမ်ားကို ေရာင္းခ်မည့္ သူမ်ားသည္ ဖာ ေသတၱာမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ ထပ္ကာ ထမ္းပိုး ေရာင္းခ်ၾကပါသည္ ။ ။

ထိုသို႔ အဆင့္ဆင့္ ထပ္ထားေသာ ဖာ ေသတၱာမ်ားတြင္ ေအာက္ဆုံး၌ ေတာင့္တင္း ခိုင္မာေသာ ဖာ ကိုထားေလ့ ႐ွိပါသည္ ။ ။သို႔မွသာ ေအာက္ဆုံးဖာ သည္ သူ႕အေပၚမွ ဖာမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ကို ခံႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖာေသတၱာ ဝယ္ယူမည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ဆုံးဖာကို ဝယ္ယူဖို႔ ၫႊန္ၾကားထားတာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖာအဆုံးဟု ဆိုေရး႐ွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ထို႔ေၾကာင့္ ေဈးအစ ဇာတ္အလယ္ ဖာအဆုံး ဟူေသာ စကားပုံ အဓိပၸါယ္ကို မွန္ကန္စြာ သိ၍ အေျခအေနအခ်ိန္ ကာလကို သိတတ္ သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစဟု ။ ။

အာလုံး မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည္စုံႏိုင္ၾကပါေစ… ။orginal writer

Add a Comment

Your email address will not be published.