ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းက ေျပာျပလာၾကတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမာ္ဒယ္လ္ ပိုင္တံခြန္အေပၚ သုံးသပ္မႈမ်ား

ကမ႓ာအရပ္ရပ္က ပိုင္တံခြန္အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားေျပာၿပီ ေနာက္ပိုင္း အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ျမန္မာသာ မဟုတ္ အာဆီယံအထိပါ ႐ုပ္႐ွင္ႏွင့္ ေၾကာ္ျငာကိစၥမ်ား အတြက္သြား ေရာက္ ႐ိုက္ကူးလာရသည့္ အခ်ိန္တြင္ေတာ့Gen Z မ်ားသာမက Gen X ႏွင့္ Gen Y တို႔ပါ တညီတၫြတ္တည္း အားေပးလာၾကခ်ိန္တြင္ မေနသာေတာ့သူ႕အေၾကာင္း ေလ့ လာၾကည့္မိသည္။

လူငယ္သည္ ႐ိုးသည္။ ျဖဴစင္သည္ဟု ခံစားရသည္အေျပာအဆို႐ွင္းလင္းသည္။ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာသည္မွာ က်ားက်ားယားယားေခ်ာျခင္းျဖစ္သည္။ခႏၶာကိုယ္ကိုထိန္း သိမ္းသည္။က်န္းမာေရးလိုက္စားသည္။ပရိသတ္‌ေ႐ွ႕တြင္ အမွား႐ွိလွ်င္ ဝန္ခံေလ့႐ွိသည္။ တိရစၧာန္ခ်စ္တတ္သည္

အႏုပညာ ဆယ္လီတစ္ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႂကြားဝါမႈ႐ွိေသာ္လည္း ခပ္ပါးပါးသာ။အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းသည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလသည္ လူတန္းစားအသီးသီး၏ ႏွလုံးသားကို ၾကျြေပုန္းခံစားရေစပါ၏။ေဆာက္တည္ရာ မရေသာစိတ္ စုစည္းရန္ မစြမ္းသာေသာ စိတ္အာ႐ုံတို႔ၾကား ျပည္သူမ်ားသည္ သူတို႔ ေလးစားၾကည္ညိဳေသာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသူတို႔ စံျပဳထားၾကေသာ စာေရးဆရာမ်ား စာအုပ္မ်ားသာမက

သူတို႔အၿမဲအားေပးၾကေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား ဂီတပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းဆယ္လီတို႔၏ လႈပ္႐ွားမႈတို႔ကို အကဲျဖတ္ၾကရန္ ဆႏၵေစာေနၾကပါ၏။မိမိမွတ္တာ မမွားဘူးဆိုလွ်င္႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္တံခြန္ႏွင့္ ေဒါင္းတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္စစ္အုပ္စုကို ဆန္႔က်င္ရန္ ကနဦး ေစ့ေဆာ္ေပးေသာ အမ်ိဳးသားအႏုပညာ႐ွင္မ်ားထဲတြင္ ေစာေစာစီးစီးပါဝင္ခဲ့သည္။

Add a Comment

Your email address will not be published.