၂၀၂၂ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ၉ ရက္ေန႔ေတြမွာ မိုးေတြရြာသြန္းမယ့္ ေဒသမ်ား

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ေလဖိအားနိမ့္က်ေနတဲ့ ကပၸလီပင္လယ္ေတာင္ပိုင္းပင္လယ္ျပင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေလဖိအားနည္းေနပါတယ္၂၀၂၂ မတ္လ ၈ရက္ေန႔ ၉ရက္ေန႔ေတြမွာ စုဖြဲ႕အားအနည္းငယ္ပိုမိုအားေကာင္းလာနိုင္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္း မြန္ျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္ ေတြမွာမိုးရြာနိုင္ပါတယ္

မုန္တိုင္းအဆင့္မေရာက္ရွိနိုင္ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ထပ္ၿပီးအားေကာင္းလာခဲ့ရင္ေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္း ရန္ကုန္တိုင္း ပဲခူးတိုင္းေတြပါ မိုးသက္ေရာက္လာနိုင္သျဖင့္ အခ်ိန္ျပည့္နီးပါးေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းကာ update ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ခန္႔မွန္းေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္မင္းဂြတ္သီးေလးရဲ့ တိက်ေသခ်ာတဲ့ ရာသီဥတု မိုးေလဝသခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ရန္အတြက္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေကာင့္မွာ စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာျဖင့္ ေစတနာတတ္အားနည္းမ်ားမဆို ထည့္ဝင္ပံပိုးကူညီလႉဒါန္းနိုင္ပါတယ္

ps တစ္ႏွစ္ကုန္က်စရိတ္က ျမန္မာေငြေထာင္ေက်ာ္ပါတယ္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးတိုင္ေအာင္ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ႀကိဳးစား႐ုံးကန္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္

ခန္႔မွန္းခ်ိန္ 02/03/2022 at 8:24am(MMT)

kay pay U Htun Hla Aung 09792759477 KBZ Bank account 070 301 999 3194 0501

Wave Pay 09792759477 Waveကို Password နဲ႔ မလႊဲပဲ Account ထဲ တခါတဲ ထည့္ေပးပါေနာ္

AYA bank account U Htun Hla Aung 20027701621

AYA pay 09792759477

ျပည္သူ႔အခ်စ္ေတာ္ေလး Su Su San

𝘾𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩

𝘼𝙙𝙫𝙖𝙣𝙘𝙚𝙙 𝙒𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙘𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧

𝐌𝐞𝐭𝐞𝐨𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫

Add a Comment

Your email address will not be published.