နိမိတ္ ဆိုရင္ အရမ္း စိတ္ ဝင္စား တက္ၾက တဲ့ မိတ္ေဆြေတြ အတြက္ လူသိနည္းေသာ နိမိတ္မ်ား

* လူသိနည္းေသာ နိမိတ္မ်ား *

၁။ အိမ္ထဲ ဖားခုန္၀င္မူ ေငြရအံ့။

၂။ အိမ္ထဲ ပိတုန္း၀င္မူ ဧည့္သည္လာအံ့။၃။ အိမ္ထဲ ဓါးခုတ္ေကာင္၀င္မူ ေပးကမ္းမည့္ ဧည့္သည္လာအံ့။

၄။ အလံတင္ရမူ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္အံ့။

၅။ တင္လိုက္သည့္အလံ ျပန္ေလွ်ာက်မူ ေဘးေတြ႕အံ့။

၆။ ေခြးလက္ေဆာင္ရမူ၊ အိမ္တြင္ ေခြးလာေနမူ မိတ္ေဆြေကာင္းရအံ့။

၇။ ေခြးမဲလာ‌မူ ဥစၥာေပးမည့္ မိတ္ေဆြရအံ့။

၈။ ေခြးဝါလာမူ ေပ်ာ္႐ႊင္ေစမည့္ မိတ္ေဆြရအံ့။

၆။ ေခြးျဖဴလာေနမူ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ မိတ္ေဆြရအံ့။

၇။ ခရီးသြားစဥ္ ႏြားႏွင့္တိုးမူ အလုပ္ကိစၥ အဆင္ေျပအံ့။

၈။ အက်ႌ ေျပာင္းျပန္၀တ္မိမူ မထင္မွတ္ပဲ ေငြအေျမာက္အျမား ရအံ့။

၉။ အိမ္တြင္ ေၾကာင္မဲလာေနမူ မိတ္ေဆြသစၥာေဖာက္အံ့။

၁၀။ ေၾကာင္ျဖဴလာေနမူ အသက္ေဘးၾကဳံအံ့။

၁၁။ ေၾကာင္ဝါလာေနမူ ကံဆိုးၿပီးမွကံေကာင္းလာအံ့။

၁၂။ အိမ္ထဲ လိပ္ျပာ၀င္မူ သတင္းေကာင္းၾကားအံ့။ ေမာင္းထုတ္လွ်င္ နိမိတ္ပ်ယ္အံ့။ သတ္လွ်င္ ကံဆိုးအံ့။၁၃။ နားယားမူ တစ္စုံတစ္ေယာက္ သင့္အေၾကာင္းေျပာေနအံ့။

၁၄။ ဘယ္ဖက္နားယားမူ အေကာင္းေျပာအံ့။

၁၅။ ညာဖက္နားယားမူ အဆိုးေျပာအံ့။

(မည္သူေျပာေနေၾကာင္း မွန္ေအာင္ မွန္းႏိုင္လွ်င္ အယားေပ်ာက္သည္)

၁၆။ မည္သည့္ေနရာ ေႁမြေတြ႕ေတြ႕ ကံေကာင္းအံ့။ သတ္မိလွ်င္ ထို နိမိတ္ပ်ယ္အံ့။

(ေ႐ွ႕မွကန္႔လန္႔ျဖစ္သြားမူ သင္လတ္တေလာလုပ္မည့္ကိစၥ အမွားျဖစ္အံ့။ ၾကန္႔ၾကာအံ။)

၁၇။ ပင့္ကူအိမ္တြင္ သင့္နာမည္ တစ္လုံးလုံးေပၚေနမူ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပအံ့။

၁၈။ အိမ္ထဲ ဌက္၀င္လာမူ ေငြ၀င္အံ့။

၁၉။ အိမ္ထဲ ဌက္သိုက္လာဆြဲမူ ခ်မ္းသာအံ့။

၂၀။ ကေလးေမြးသည့္ေန႔ သက္တံ့ထြက္မူ ထိုကေလး ေအာင္ျမင္သူျဖစ္အံ့။

၂၁။ မဂၤလာေဆာင္သည့္ေန႔ သက္တံ့ထြက္မူ ထိုအိမ္ေထာင္ သာယာအံ့။

(သက္တံ့ႏွစ္ထပ္ထြက္လွ်င္ အလြန္႔အလြန္ ကံေကာင္းအံ့)

၂၂။ ဘယ္လက္ယားမူ ေငြ၀င္အံ့။

၂၃။ ညာလက္ယားမူ ေငြထြက္အံ့။

၂၄။ လျပည့္ေန႔ ေငြ၀င္မူ ဥစၥာတိုးအံ့။၂၅။ ထမင္းစားစဥ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ေငြလာေပးမူ ေငြအေျမာက္အျမား ထပ္၀င္အံ့။နိမိတ္ဆိုရင္ အရမ္းစိတ္ဝင္စားတက္ၾကတဲ့က်ေနာ္႕ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Credit – Original Writer

Add a Comment

Your email address will not be published.