(၇)ရက္သားသမီးမ်ား အားလုံး အတြက္ (၁)ပတ္စာ ေဗဒင္ေဟာစာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ – ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း

မိုးရာသီကိုႀကိဳလင့္ေသာ လြန္စြာပူျပင္းလွသည့္ စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ခုန္ဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ေမလ၏ေန႔ရက္မ်ား

ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း ) ၏ ေန႔စဥ္ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းမ်ားကို နားဆင္လိုပါက တယ္လီေနာဖုန္းနံပါတ္ (၃၀၄၃) ကိုဖုန္းေခၚဆိုပါ ( တစ္ပတ္လွ်က္ ၃၁၅ က်ပ္ ၊ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခပါၿပီး )

#ကေလးအမည္ေပး

လူတစ္ေယာက္အတြက္ နာမည္ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္ …။မိမိနာမည္ဟာ မိမိနဲ႔ အက်ိဳးေပးကိုက္ညီတဲ့နာမည္ျဖစ္ေနပါက နာမည္အေခၚခံရေလေလ မိမိအတြက္ ကံေကာင္း စီးပြားတက္ လာဘ္ပြင့္ ေအာင္ျမင္ေလပါပဲ …။

မ်ားမ်ားအေခၚခံရေလေလ မိမိအတြက္ မ်ားမ်ားကံေကာင္းေအာင္ျမင္ေလပါပဲ …။

ဒါေၾကာင့္ …

က်ေနာ့္မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္းေဘး႐ွင္း ေရာဂါဘယကင္း႐ွင္း ဘုန္းကံႀကီးမားၿပီး မုခ် ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာေစမယ့္ ကေလးအမည္မ်ားကို…

နာမည္ေပးနည္းမွန္ကန္စြာနဲ႔ နည္းစနစ္က်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ …

မိတ္ေဆြတို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စိတ္တိုင္းက် ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္ ကေလးအမည္ေပးနည္းမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္မွာ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ …။

( ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ – ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း ကိုယ္တိုင္မွည့္ေပးတဲ့ နာမည္ကိုမွ လိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ မက္ဆင္ဂ်ာကေန ဆက္သြယ္ေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္ )ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း ဓါတ္ခန္း အမွတ္ (၂၁) မင္းလမ္း ၊ ဒုတိယထပ္ ၊ ဂြတၱလစ္ ၊ ဗဟန္း ၊ ရန္ကုန္ ၊ ဧည့္ေတြ႕ခ်ိန္ – ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအတြင္း ၊ ဖုန္း ၀၉ ၅၁၀၅၄၃၇မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္ ၂၀၂၂ ေမလ (၂၄)ရက္မွ ၊ (၃၁)ရက္အတြင္းေ ဆာင္ရန္ ၊ ေ႐ွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္ (၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ – ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း

မိုးရာသီကိုႀကိဳလင့္ေသာ လြန္စြာပူျပင္းလွသည့္ စိတ္လႈပ္႐ွားရင္ခုန္ဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ ေမလ၏ေန႔ရက္မ်ား

ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း ) ၏ ေန႔စဥ္ေဗဒင္ေဟာစာတမ္းမ်ားကို နားဆင္လိုပါက တယ္လီေနာဖုန္းနံပါတ္ (၃၀၄၃) ကိုဖုန္းေခၚဆိုပါ ( တစ္ပတ္လွ်က္ ၃၁၅ က်ပ္ ၊ ဉာဏ္ပူေဇာ္ခပါၿပီး )

#ကေလးအမည္ေပး

လူတစ္ေယာက္အတြက္ နာမည္ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္ …။

မိမိနာမည္ဟာ မိမိနဲ႔ အက်ိဳးေပးကိုက္ညီတဲ့နာမည္ျဖစ္ေနပါက နာမည္အေခၚခံရေလေလ မိမိအတြက္ ကံေကာင္း စီးပြားတက္ လာဘ္ပြင့္ ေအာင္ျမင္ေလပါပဲ …။ မ်ားမ်ားအေခၚခံရေလေလ မိမိအတြက္ မ်ားမ်ားကံေကာင္းေအာင္ျမင္ေလပါပဲ …။

ဒါေၾကာင့္ …

က်ေနာ့္မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္းေဘး႐ွင္း ေရာဂါဘယကင္း႐ွင္း ဘုန္းကံႀကီးမားၿပီး မုခ် ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ခ်မ္းသာေစမယ့္ ကေလးအမည္မ်ားကို…နာမည္ေပးနည္းမွန္ကန္စြာနဲ႔ နည္းစနစ္က်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ …မိတ္ေဆြတို႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စိတ္တိုင္းက် ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္ ကေလးအမည္ေပးနည္းမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္မွာ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ …။

( ဆရာ မင္းသိမ္းခိုင္ – ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း ကိုယ္တိုင္မွည့္ေပးတဲ့ နာမည္ကိုမွ လိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ မက္ဆင္ဂ်ာကေန ဆက္သြယ္ေတာင္းခံႏိုင္ပါတယ္ )

ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း ဓါတ္ခန္း အမွတ္ (၂၁) မင္းလမ္း ၊ ဒုတိယထပ္ ၊ ဂြတၱလစ္ ၊ ဗဟန္း ၊ ရန္ကုန္ ၊ ဧည့္ေတြ႕ခ်ိန္ – ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအတြင္း ၊ ဖုန္း ၀၉ ၅၁၀၅၄၃၇

Add a Comment

Your email address will not be published.