မိမိကေလး ႐ိုင္းရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ (၆) ခ်က္

မိမိကေလး႐ိုင္းရသည့္အေၾကာင္းရင္း(၆) ခ်က္၁-သူ႕ပတ္ဝန္းက်င္က မိဘ၊အဖိုးအဖြား၊ေမာင္ႏွမ၊သူငယ္ခ်င္း၊ ဆရာမတို႔႐ိုင္းလို႔။က်ေနာ့အိမ္ေ႐ွ႕မွမိဘ၊အမေတြသည္က ေလးငယ္အားအသားကု န္ေအာ္သည္။အိမ္ေ ဖာ္ကအစ ကေလယ္အားေအာ္ သည္။ကေလးငယ္သည္၂ ႏွစ္၊၃ႏွစ္အ႐ြယ္မွစ၍ျပန္ေအာ္သည့္အျ ပင္လက္ထဲ႐ွိတာႏွင့္တစ္ခုခုကို ထု႐ိုက္တတ္သည္။ဤတြင္မိဘေတြက ပိုေအာ္ေလသည္။ ကေလးကပိုပိုဆိုးလာေလသတည္း။၂-သူတို႔၏စိတ္ခံစားမႈကို သူတို႔မထိန္းသိ မ္းတတ္ေသး၍ ျဖစ္သည္။

ကေလးသည္ေမြးကတည္းကစငိုသည္။ သူတို႔ခံစားခ်က္ကိုမထိန္းသိမ္းတတ္ေပ။ ဒါကိုအုပ္ထိန္းသူကသိနားလည္ရမည္ကေလးႏွင့္ၿပိဳင္မမိုက္သင့္၊ေဒါသအိုးမေပါက္ကြဲသင့္ေပ။ ၃-သူတို႔၏စိတ္ခံစားမႈကိုစကားအျဖစ္ထုတ္မေျပာႏိုင္ေသး၍ျဖစ္သည္။ကေလးငယ္လွ်င္သူ႕ခံစားမႈကိုထုတ္မေျပာႏိုင္ေပမိဘေတြသူ႕ခံစားမႈသူအလိုမက်မႈသိေအာင္ၾကမ္းတမ္းစြာ လုပ္လာတတ္သည္။၄-ကေလးကေၾကာက္တတ္၊စိမ္းတတ္လွ်င္လည္းျဖစ္သည္။ကေလးသည္လူစိမ္းႏွင့္ေတြ႕လွ်င္႐ွက္

တတ္ေၾကာက္တတ္၍ ႐ိုင္းသလိုျဖစ္တတ္သည္။၅-ကေလးကို ပစ္ပယ္ထားလွ်င္လည္း႐ိုင္းလာသည္။အပစ္ပယ္ခံရေသာ ကေလးသည္႐ိုင္းလာေလ့႐ွိသည္ မွာဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္။မိဘေတြအလုပ္မ်ားသည့္ အခါ၊ေနာက္ကေလးအငယ္ႏွင္အလုပ္႐ႈပ္ေနသည့္အခါ

အႀကီးေလးဆိုး လာတတ္ၿမဲျဖစ္သည္။ ၆-လိုက္လြန္းလွ်င္လည္းကေ လး႐ိုင္းစိုင္းတတ္သည္ကေလး႐ိုင္းတာကိုကေလးငယ္စဥ္ကတည္းကသတိျပဳမိၿပီး ေစာေစာ ျပဳျပင္ေပးဖို႔လိုသ ည္။မိဘဆ ရာတို႔သည္’C’4’C’ကိုလိုက္နာက်င့္သုံးသင့္သည္ မိမိတည္ၿငိမ္ေအာင္ဦးစြာထိန္းပါကေလးသည္ေမြးကာစမွာအျပစ္ကင္းစင္

သည္ၿပီးမွသူ႕ပတ္ဝန္းက် င္မွအမူအ က်င့္မ်ားကိုေကာ္ပီကူးျခင္းျဖ စ္သည္ဆိုတာကိုနားလည္ဖို႔လို သည္။မိဘကေဒါသထြက္ကာေအာ္လွ်င္သူျပန္ေအာ္မည္။ျပန္မေအာ္ရဲပဲေၾကာက္သြားလွ်င္

လည္းလူေၾကာက္ေလးျဖစ္သြားမည္။ကေလးကိုေဒါသထြက္လွ်င္တည္ၿငိမ္ရေၾကာင္းမိမိအမူအက်င့္ျဖင့္စံျပသင္ျပပါ။ကေလး႐ိုင္းေနေသာင္းက်န္းေနလွ်င္ကေလးဆီမွအေဝးသို႔ခဏေ႐ွာင္၍၁မွ၁၀-၁၀၀အထိေရပါ

2.Correctကေလးအားျပဳျပင္ပါၿပီးလွ်င္ကေလးကိုမ်က္ ႏွာတည့္တည့္ၾကည့္ပါမိမိတို႔မိသားစုထဲတြင္ဒီလိုမေျပာဆိုေၾကာင္းဒီလိုမၾကမ္းတမ္းေၾကာင္းမ်က္ႏွာၾကည့္၍တည္ၿငိမ္စြာေျပာပါ။ကေလးသည္သင္သူ႕အမူအရာလက္မခံေၾကာင္း

သိသာပါေစ။ကေလးလိမၼာလ်င္အေမခ်စ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ကေလးဘာျဖစ္ခ်င္၊ဘာလိုခ်င္လဲေမးပါ။ေပးမရတာကိုဘာေၾကာင့္ေပးမရေၾကာင္း႐ွင္းျပပါ။ကေလးကမိမိအနားကပ္ခ်င္မိမိကအလုပ္ဆက္လုပ္ဖို႔လိုလွ်င္ခဏသည္းခံရန္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၾကည့္တည္ၿငိမ္စြာေျပာျပပါၿပီးလွ်င္အလုပ္ဆက္လုပ္ပါ3.Consistentမေျပာင္းလဲပဲစြဲၿမဲပါကေလးကိုျပဳျပင္ဖို႔လိုလွ်င္ေစာေစာစီးစီးျပဳျပင္ရမည္ကေလးအားငါ့သားကဒီလိုဟုတ္ဘူးမ႐ိုင္းဘူး ာညာမေျပာရပါ။ဒီလိုတုန္႔

ျပန္ျခင္းသည္ကေလး၏အျပဳအမူ႐ိုင္းျခင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္သည္။ကေလးကခုံကိုထုလွ်င္ဟုတ္တယ္ဒီခုံဘညာ ႏွင့္လိုက္ထုမျပႏွင့္။အကိုအမေတြကိုမဲတာလည္းလက္မခံႏွင့္။ေအးဟုတ္တယ္နင့္ေၾကာင့္လို႔ကေလးဘက္ကအကိုအမေတြ

ကိုလိုက္မေျပာႏွင့္။ေဒါသကိုထိန္းသိမ္းတတ္ေအာင္သင္ပါ။ကေလးကိုအလိုလိုက္တုန္းကစြတ္အလိုလိုက္၊လူအမ်ားေ႐ွ႕ေရာက္မွအ႐ွက္ကြဲ၍ကေလးအားမဲျခင္းမလုပ္ပါႏွင့္။4.Con sequencesအက်ိဳးအေၾကာင္းအဆိုးအေကာင္းကိုသင္ျပပါ။ကေလးကခုံကိုကန္တာသူပဲအသားနာမည္ခုံမနာေၾကာင္းမိဘကိုေအာ္လွ်င္လူအထင္ေသးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။မိဘသည္ လက္ဦးဆရာျဖစ္၍ဆုံးမနာယူရမည့္က်င့္ဝတ္႐ွိေၾကာင္းမိဘ ေပၚေလးစားမႈrespectမ႐ွိလွ်င့္သူ႕အေပၚတြင္လည္းမည္သူမွ ေလးစားခ်စ္ခင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္အက်ိဳးအေၾကာင္းကိုသင္ျပပါ။

ကေလးတိုင္းသည္အစပထမတြင္သင္ျပလွ်င္ သူလက္ခံသင့္မခံသင့္လိုက္စဥ္းစားေလ့႐ွိသည္ထို႔ေၾကာင့္ consquences ဒါလုပ္ရင္ ဒီလိုျဖစ္မည္ ကို စူစမ္းၾကည့္ေလ့႐ွိသည္။ မိဘကို စမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးကအမွားလုပ္သည့္အခါက်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ၾကည့္ဖူးသည္ဗိုက္ေလးကုတ္ကာ မ်က္ေစ့ေလးကလည္ကလည္ လုပ္ေနတာမ်ိဳးၾကဳံဖူးသည္ကေလးကလိုက္စဥ္းစားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးအသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္ပိုပိုနားလည္လာကာပိုမိသိတတ္လာလိမ့္မည္။ထိုသို႔ျဖစ္ရန္မိဘမွCalm, Correct,Consistent, Conquencesတို႔ကိုက်င့္သုံး၍ ျပဳျပင္ေပးရမည္။မေအာ္ပါႏွင့္၊ကေလးကို ဒီေကာင္က႐ိုင္းတယ္လို႔မေျပာပါႏွင့္ကေလးကိုနားလည္ဖို႔ႀကိဳးစားပါ

အလိုလိုက္တုန္းကလိုက္ထ႐ိုက္ေတာ့႐ိုက္မလုပ္ပါႏွင့္။ခ်စ္လြန္း၍မ်က္ကြယ္ျပဳအလိုလိုက္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ကေလးအား ျပဳျပင္ကာအက်ိဳးအေၾကာင္းသိေအာင္ အျပစ္ေပးဖို႔လိုကမွန္ကန္ေသာအျပစ္ေပးပါဒီကေလးကိုဒီလိုဆုံးမ၊ဟိုကေလးကို ဟိုလိုဆုံးမDouble standardsထားျခင္းကိုေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါသားသမီး၊ ေျမးျမစ္တို႔ကိုတတန္းတည္းထားဆုံးမပါ။ကေလးသည္ ေမြးလာကတည္းကအ႐ိုင္းေလး၊အလိမၼာတုံးေလးအျဖစ္တခါတည္း ေမြးလာသည္မဟုတ္၊က်ေနာ္တို႔မိဘ၊ဆရာသမားပတ္ဝန္းက်င္ကလမ္းမွန္ေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရမည္သာျဖစ္သည္

credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *