ဒီတံခါးေတြပြင့္မွ ပဲ ဒီပန္းခ်ီကား ကို sign ထိုးေတာ့မယ္ ဆို တဲ့ ကိုေပါက္

ပိတ္ထားတဲ့တံခါးေတြကို တြန္းဖြင့္ဖို႔ဆိုတာ လူညီဖို႔လိုတယ္။ေတာ္လွန္ေရးကို ခဏေနၿပီးေတာ့မယ္ထင္ေနေတာ့တခ်ိဳ႕အခက္အခဲေတြရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႉကို မခံႏိုင္ၾကဘူး။

က်ေနာ္တို႔ ဒီပိတ္ထားတဲ့အခန္းထဲ ႐ွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္က်ေနာ္တို႔ ႏွလုံးသားနဲ႔ ဦးေႏွာက္တံခါးေတြကိုဖြင့္ထားတယ္။အသက္႐ႈၾကပ္ေပမယ့္အဆုတ္အားေကာင္းေအာင္ေလ့က်င့္ထားတယ္။

အေမွာင္ထဲ႐ွိေနေပမယ့္အလင္းျပတဲ့တရားသံကိုနားစြင့္ေနတယ္။ဒီအခန္းထဲမွာ စိတ္တူကိုယ္တူေတြ နည္းသြားေပမယ့္က်န္ခဲ့တဲ့အားအင္ေတြစုၿပီး ဒီတံခါးကိုရေအာင္ဖြင့္မယ္။

တကယ္ေတာ့..လူမ်ားဖို႔ထက္ အားမ်ားဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီတံခါးေတြပြင့္မွပဲ ဒီပန္းခ်ီကားကို sign ထိုးေတာ့မယ္။

ကိုေပါက္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *