၁ ႏွစ္ေနမွ တစ္ခါပဲလုပ္ရမယ့္ တစ္သက္လုံး ေလမျဖတ္တဲ့ေဆး

တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ခါပဲလုပ္ တသက္လုံး ေလမျဖတ္တဲ့ေဆး။ ေလျဖတ္ေရာဂါကာကြယ္ရေအာင္ ေဆးနည္းတစ္ခုေပးပါ့မယ္။ခုေခတ္မွာေလျဖတ္ေရာဂါကဖက္႐ွင္ျဖစ္ေနတာ ကြၽန္ေတာ္အျမင္–အခ်ိဳမႈန္႔ေပၚခဲ့တာအလြန္ၾကာခဲ့ပါၿပီ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကစေပၚခဲ့တာျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ငယ္ငယ္က ေလျဖတ္လို႔ ဆိုတဲ့အသံၾကားရင္ သိပ္ထူးဆန္းတာပါ။မျမင္ဘူးလို႔လူႀကီးေတြနဲ႔ လိုက္ၾကည့္ရတာပါ။ တႏွစ္ေနလို႔တစ္ေယာက္မျဖစ္တာပါ။

အခ်ိဳမႈန္႔လို႔မထင္ဘူးဗ်ာ ဆီ–ပထမ သစ္႐ြက္ဆီ ေနာက္ေတာ့ အေၾကာ္ဆီ အစ႐ွိသျဖင့္ ဘာဆီညာဆီေတြေပၚလာေတာ့တယ္…။ဒီေတာ့မွ ေလျဖတ္လို႔ဆိုတဲ့အသံေတြညံေအာင္ၾကားရေတာ့တာပါပဲ။ ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲ႐ွိေစေတာ့ေပါ့…ကာကြယ္မယ္။

နဂ်ီအုံ႐ွာမယ္ အေကာင္ေပါက္ၿပီးသား နဂ်ီအုံ ဒါကပံသကူျဖစ္ေနပါၿပီ။ သားေပါက္မ႐ွိတဲ့နဂ်ီအုံကအေပါက္ ပြင့္ေနပါတယ္ အုံမွာအေပါက္ပြင့္ေနတာပါ…။ေသခ်ာျဖဳတ္ယူပါ အမႈန္႔ေထာင္းပါ့မယ္ ၿပီးမွ အဝတ္ပါးပါးနဲ႔စကာခ်ပါ ဂဲေသးေသးေလးမ်ားပါတတ္လို႔ပါ။

စကာခ်ၿပီးသားနဂ်ီအုံအမႈန္႔ကို ပ်ားရည္စစ္နဲ႔ေရာပါ…။မက်ီးေစ့ခန္႔ အလုံး သုံးလုံံး လုံးပါ။ဒါကို တေန႔တစ္လုံး သုံးရက္ဆက္တိုက္စားပါ တစ္ႏွစ္လုံး ေလမျဖတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေဆးစစားတဲ့ေန႔စြဲကိုမွတ္ထားပါ…။ေနာက္ႏွစ္ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီနည္းအတိုင္း ျပန္စားပါ။ ေသသည္အထိမွန္မွန္စားမယ္ဆိုရင္ ေသသည္အထိ ေလမျဖတ္ေတာ့ပါ။

လြယ္ကူထိေရာက္ေသာနည္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

#ခရက္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *