NUG Pay ကို Kpay လို Wave လို ထင္ၿပီး စတိုးဆိုင္သြားျဖည့္ရမယ္စဥ္းစားေနတဲ့ေဘာမေတြကို ဖဲ့လိုက္တဲ့ ပန္ဆယ္လို

ေဘာမေတြရပ္ကြက္မွာ ဇြတ္Share ေနတဲ့ Status တစ္ခု ဖတ္ၿပီး အူနာေနၿပီ။

NUG Pay က ဘလူးမတ္ႀကီးနဲ႔မို႔ အထင္ႀကီးၿပီး စတိုးဆိုင္မွာ သြားျဖည့္တာ ရဲေခၚဖမ္းခိုင္းေတာ့မလို႔ ဘာညာ ေလွာင္ထားတယ္။

Digital Money ကို Kpay လို Wave လို ထင္ၿပီး စတိုးဆိုင္သြားျဖည့္ရမယ္စဥ္းစားေနတဲ့ ေဘာမရပ္ကြက္က ဟာသပဲ။ Digital

Currency တို႔ Crypto တို႔ဆိုတာ ၾကားဖူးနားဝေတာင္ ႐ွိပုံမရဘူး။

အေတြးအေခၚက ပေထြးေတြ အတိုင္းပဲ။

ဦးေႏွာက္တိုတို

ဥာဏ္ပုပုေလးေတြ

ပန္ဆယ္လို

Crd

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *