ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေယာက်္ားယူသြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကို ေျပာျပေျဖ႐ွင္းလာတဲ့ မင္းသမီး သက္မြန္ျမင့္ (video)

အကယ္ဒမီ သက္မြန္ျမင့္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေယာက်ၤားယူသြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကိုေျပာျပေျဖ႐ွင္းလာတဲ့ သက္မြန္​ျမင့္ရဲ႕ တပည္လတ္တေလာမွာေတာ့ မင္းသမီး သက္မြန္ျမင့္ ရဲ႕ခင္ပြန္း ျဖစ္သူက သူမကို ကြာ႐ွင္းၿပီး ေနာက္ေယာက်္ား တစ္ေယာက္ နဲ႔ ေဖာက္ျပန္ေနေၾကာင္း သတင္းစကားမ်ား ထြက္ေပၚေနတာပါ

အခုလိုထြက္ေပၚေနတဲ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္မြန္​ျမင့္ရဲ႕တပည့္ျဖစ္သူက အခုလိုေျဖ႐ွင္းေပးထားတာကို ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္

အကယ္ဒမီ သက္မြန္ျမင့္၏ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေယာက်ၤားယူသြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကိုေျပာျပေျဖ႐ွင္းလာတဲ့ သက္မြန္​ျမင့္ရဲ႕ တပည္လတ္တေလာမွာေတာ့ မင္းသမီး သက္မြန္ျမင့္ ရဲ႕ခင္ပြန္း ျဖစ္သူက သူမကို ကြာ႐ွင္းၿပီး ေနာက္ေယာက်္ား တစ္ေယာက္ နဲ႔ ေဖာက္ျပန္ေနေၾကာင္း သတင္းစကားမ်ား ထြက္ေပၚေနတာပါ အခုလိုထြက္ေပၚေနတဲ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္မြန္​ျမင့္ရဲ႕တပည့္ျဖစ္သူက အခုလိုေျဖ႐ွင္းေပးထားတာကို ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *