ေျမေပၚမေလ်ာက္ ဆီးပင္ေပၚမွာ ေပါက္ တဲ့ အဖိုးတန္ ေ႐ႊႏြယ္႐ိုး

#ဒီ အပင္ကို႐ွာေနတာ ၃ ႏွစ္ ၃ မိုး ႐ွိပါေပါ့ဇီးပင္ေပၚမွာသာ ေပါက္တဲ့ေ႐ႊႏြယ္႐ိုး ပင္ေလး ထခုန္မိပါေသးအပင္ကို ၃ ခြက္ ၁ ခြက္တင္က်ိဴေသာက္ယင္ဗိုက္ႀကီးပူ ၿပီးေရေတြ စုတ္ထုတ္ေနရတဲ့တေန႔ တသိန္းေလာက္ကုန္ၿပီး ဆရာဝန္ေတြလက္ေလွ်ာ့ေနရတဲ့ ေရာဂါေရဖ်ဥ္းေရာဂါ ေပ်ာက္ပါတယ္ဆီးခ်ိဴ ေသြးခ်ိဴ နဲ႔ ကင္ဆာ ေရာဂါေပ်ာက္ပါတယ္

အားလုံး က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ။ ဂုဏ္ႏွင့္စြမ္းရည္

၎ေဆးေ႐ႊႏြယ္သည္ ခ်ိဳ၏။ ထက္ျမက္၏။ သည္းေျခႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရာဂါမ်ားကို ႏိုင္နင္း၏။

#ေရာဂါအလိုက္အသုံးျပဳပုံ

အသည္းေရာင္ျခင္း/ အသည္းႀကီးျခင္း/အသည္းမာေၾကာၾကမ္းတမ္းျခင္းတို႔အတြက္၎ေဆးေ႐ႊႏြယ္ကို ျပဳတ္၍ ေသာက္ျခင္း။ ဝမ္းဗိုက္ကို လိမ္းေပးျခင္း ျပဳလုပ္မူ အထက္ပါေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။

အသည္းအားနည္း/အားေပ်ာ့ျခင္းအတြက္ ၎ေ႐ႊႏြယ္ကို ျပဳတ္၍ ၎ျပဳတ္ရည္သက္သက္ကို၎ ။ အျခားေဆးဘက္မ်ားႏွင့္၎ေသာက္မူ အသည္းကို မ်ားစြာအားေပး၏။

#ေသြးေဖာက္ျပန္ေရာဂါ

၎ေဆးေ႐ႊႏြယ္ ၅-က်ပ္ ။ တြင္းနက္ကတိုးျမစ္ ၅-က်ပ္ ။ ေရ ၆၀-က်ပ္သားႏွင့္ ထက္ဝက္ခန္းေအာင္ က်ိဳ၍ ၎ေဆးတြင္ ပ်ားရည္သင့္ေတာ္႐ုံစပ္၍ တခြက္စာ ေႂကြဇြန္းႀကီး ၃-ဇြန္းမွ် တေန႔ ၃-ႀကိမ္ေသာက္ပါမူ ေသြးေဖာက္ျပန္ေသာေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။

#ဝမ္းေရာင္ ဝမ္းေၾကာတင္းေရာဂါ

ဝမ္းေရာင္ ဝမ္းေၾကာတင္း အစာမေၾက ေလခ်ဥ္တက္ျခင္းျဖစ္မူ ၎ေဆးေ႐ႊႏြယ္ကို က်က္က်က္က်ိဳ၍ ဝမ္းဗိုက္ကို လိမ္းေပးမူ ေဖာ္ျပပါေရာဂါမ်ားႏွင့္တကြ ဝမ္းဗိုက္နာက်င္ျခင္းမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။

#မက်က္ႏိုင္ေသာအနာေဟာင္းမ်ား

ေဆးေ႐ႊႏြယ္မႈန္႔ ခ်င္းေျခာက္မႈန္႔ ၂-မ်ိဳး ဆတူျပဳၿပီးလွ်င္ ေထာပတ္ႏွင့္ေဖ်ာ္၍ အနာအို အနာေဟာင္းမ်ားသို႔ လိမ္းေပးမူ အသားႏုမ်ားတက္၍ အနာမ်ားအက်က္ျမန္လိမ့္မည္။

#ယားနာမ်ိဳးစုံ

၎ေဆးေ႐ႊႏြယ္ကို ညက္စြာႀကိတ္၍ ေရႏွင့္မပ်စ္မက်ဲ ေဖ်ာ္၍ ယားနာမ်ားကို လိမ္းေပးမူ ျမန္စြာေပ်ာက္ကင္း၏။

#အေရျပားလိမ္းေဆး

အေရျပားေရာဂါမ်ား အျခားအတြင္းေဆးမ်ားစားေသာ္၎။ မစားေသာ္၎ အဆိုပါေ႐ႊႏြယ္ကို ျပဳတ္၍ ေရခ်ိဳးေပးျခင္း လူးေပးလိမ္းေပးျခင္း ျပဳလုပ္ပါမူ မ်ားစြာအက်ိဳး႐ွိ၏။

#ေရငတ္ေရာဂါ

အဖ်ားအားႀကီး၍ ေရငတ္ျခင္း ေက်ာက္ ဝက္သက္စေသာေရာဂါ ဝမ္းေရာဂါျဖစ္၍၎ ႐ိုး႐ိုးေရငတ္ေရာဂါမ်ားကို၎ ေ႐ႊႏြယ္ကို ျပဳတ္၍ ေရသေဘာေသာက္မူ ေရငတ္ေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္း၏။

#ေသြးဆိုးပြားေရာဂါ

ေသြးသားမစင္ၾကယ္ျခင္း ယားယံျခင္းတို႔အတြက္ ေ႐ႊႏြယ္ကို က်ိဳ၍ေသာက္မူ ေသြးသားစင္ၾကယ္ေစ၏။

#ဝမ္းဗိုက္ထိုးက်င္ျခင္း

ေအာက္သို႔ ေလမစုန္ဘဲ ဝမ္းဗိုက္တင္းၾကပ္နာက်င္မူ ေ႐ႊႏြယ္ကိုက်ိဳ၍ ဝမ္းဗိုက္တြင္ လိမ္းေပး၍ အဝတ္ႏွင့္ပတ္ထားမူ ေအာက္သို႔ေလစုန္၍ ဝမ္းဗိုက္နာျခင္း ေပ်ာက္ကင္း၏။

မူရင္တင္သူကိုCredit ေပးပါသည္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *