ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ နိမိတ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ တဲ့ လ ပက္လက္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ နိမိတ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တဲ့ လ ပက္လက္ျဖစ္ေနတဲ့ ျဖစ္ရပ္

ဒီေန႔မွ သတင္းေတြ တက္လာလို႔ ေသခ်ာ လိုက္ဖတ္ၾကည့္မိတယ္ ။

ပုံမွန္ဆိုရင္ လက ေစာင္းေစာင္းေလးပဲ ဆိုေတာ့ေလေရွးအဆိုအမိန႔္အရဆိုရင္

မိန္းမ မင္းျဖစ္တယ္လို႔လဲ ေရးၾကတယ္…။

ဆင္ျဖဴဆင္ျမတ္ရတနာ ေရာက္ရွိတယ္လို႔လဲ ေတြ႕ရတယ္။

ေနာက္ အဆိုတခုက လပက္လက္ျဖစ္သည္ရွိေသာ္သာသနာျပဳမင္းေလာင္းမင္းျမတ္

အမ်ိဳးသားေကာင္းအာဇာနည္မင္းျမတ္ေပၚလာအံ့။

တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာစည္ပင္ဝေပါအံ့။

ဆူပူထႂကြေသာင္းက်န္းမူမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းအံ့။

မိစာၦအေပါင္းအပါမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းအံ့။အဆိုးေတြ ေပ်ာက္ၿပီး အျမန္ဆုံး

တိုင္းျပည္ျပန္လည္ေအးခ်မ္းပါေစ။ေကာင္းေသာနိမိတ္

ေဆာင္ၿပီး ေကာင္းတာေတြပဲျျဖစ္လာပါေစ။

်မႏၼာႏိုင္ငံအၾတက္ နိမိတ္ေကာင္း်ဖစၷိုငၱဲ႕ လ ပကႅက္်ဖစ္ေနတဲ႕ ်ဖစ္ရပ္

ဒီေန႔မြ သတင္းေၾတ တကႅာလို႔ ေသခ္ာ လိုကၹတ္ၾကည့ၼိတယ္ ။

ပုံမြႏၦိဳရင္ လက ေစာင္းေစာင္းေလးပဲ ဆိုေတာ့ေေလ႐ြးအဆိုအမိန႔္အရဆိုရင္

မိႏ္းမ မင္း်ဖစၱယႅိဳ႕လဲ ေရးၾကတယ္…။

ဆင္်ဖဴဆင္်မတ္ရတနာ ေရာက္႐ြိတယႅိဳ႕လဲ ေၾတ႕ရတယ္။

ေနာက္ အဆိုတခုက လပကႅက္်ဖစ္သၫ္႐ြိေသာ္သာသနာ်ပဳမင္းေလာင္းမင္း်မတ္

အမ္ိဳးသားေကာင္းအာဇာနၫၼင္း်မတ္ေပၚလာအံ့။

တိုင္း်ပၫ္ေအးခ္မ္းသာယာစၫၸင္ေဝပါအံ့။

ဆူပူထႂေၾကသာင္းက္ႏ္းမူမ္ားခ္ဳပ္ၿငိမ္းအံ့။

မိစာၦေအပါင္းအပါမ္ားခ္ဳပ္ၿငိမ္းအံ့။အဆိုးေၾတ ေပ္ာက္ၿပီး အ်မႏၦဳံး

တိုင္း်ပၫ္်ပႏႅၫ္ေအးခ္မ္းပါေစ။ေကာင္းေသာနိမိတ္

ေဆာင္ၿပီး ေကာင္းတာေၾတပဲ််ဖစႅာပါေစ။celeupdatenews

celeupdatenews

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *