အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီ ကို ေစာလွ်င္စြာ အေရး ယူ ရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ေဆြးေႏြး

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚကို ျပန္ေရာက္ဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသလို အာဏာသိမ္းထားတဲ့စစ္တပ္က သူ႔လုပ္ရပ္အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေစဖို႔ အေရးျ့ကီးေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Anthony Blinken နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

Motegi Toshimitsu တို႔ဒီကေန႔ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ စက္မႈအင္အားႀကီး ၇ ႏိုင္ငံ (G-7) ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ တက္ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီး၂ ပါးက ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးခဲ့

ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသတြင္းသာမက ကမာၻ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ အေမရိကန္-ဂ်ပန္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အေရးႀကီးပုံကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးအေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး

ဌာနေျပာခြင့္ရသူ Ned Price က ဒီကေန႔က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ တစ္ကမာၻလုံးကို ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနတဲ့ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါနဲ႔ ဥတုရာသီေျပာင္းလဲမႈ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာထားပါတယ္။

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔လည္း တိုင္ပင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အႏုျမဴ နဲ႔ မစ္ဇိုင္းဒုံး လက္နက္အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဝန္ႀကီး Blinken နဲ႔ ဝန္ႀကီး Motegi တို႔ စိုးရိမ္မႈရွိေနၾကၿပီး

ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္မွာ အႏူျမဴလက္နက္ကင္ရွင္းေရးကို အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးုယား ၃ ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့နညးနဲ႔ အေျဖရွာသြားဖို႔ ထပ္မံကတိျပဳခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း ေျပာခြင့္ရသူ Price ရဲ ဒီေက့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ခရက္ဒစ္.

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚကို ျပန္ေရာက္ဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသလို အာဏာသိမ္းထားတဲ့စစ္တပ္က သူ႔လုပ္ရပ္အတြက္ တာဝန္ယူမႈရွိေစဖို႔ အေရးျ့ကီးေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Anthony Blinken နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး

Motegi Toshimitsu တို႔ဒီကေန႔ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ စက္မႈအင္အားႀကီး ၇ ႏိုင္ငံ (G-7) ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ တက္ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီး၂ ပါးက ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဒီကေန႔ေဆြးေႏြးခဲ့

ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္ဒိုပစိဖိတ္ေဒသတြင္းသာမက ကမာၻ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ သာယာဝေျပာေရးအတြက္ အေမရိကန္-ဂ်ပန္ မဟာမိတ္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အေရးႀကီးပုံကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးအေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး

ဌာနေျပာခြင့္ရသူ Ned Price က ဒီကေန႔က ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ တစ္ကမာၻလုံးကို ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနတဲ့ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါနဲ႔ ဥတုရာသီေျပာင္းလဲမႈ ကိစၥရပ္ေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔လည္း ေျပာထားပါတယ္။

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြင့္လွစ္ဖို႔လည္း တိုင္ပင္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ အႏုျမဴ နဲ႔ မစ္ဇိုင္းဒုံး လက္နက္အစီအစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဝန္ႀကီး Blinken နဲ႔ ဝန္ႀကီး Motegi တို႔ စိုးရိမ္မႈရွိေနၾကၿပီး

ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္မွာ အႏူျမဴလက္နက္ကင္ရွင္းေရးကို အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးုယား ၃ ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့နညးနဲ႔ အေျဖရွာသြားဖို႔ ထပ္မံကတိျပဳခဲ့ၾကတယ္လို႔လည္း ေျပာခြင့္ရသူ Price ရဲ ဒီေက့ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ခရက္ဒစ္.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *