ျမန္မာျပည္ ရဲ႕ ျပည္သူ႔ တရားရွင္ ေပါင္ခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) “ဦးတီခြန္ျမတ္”

ရန္ကုန္ဝိဇၨာ/သိပၸံတကၠသိုလ္ မွ ဥပေဒ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည့္ဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သင္ေရွ႕ေနအျဖစ္ လက္ေတြ႕သင္ၾကားၿပီး ၁၉၇၆ တြင္ ဥပေဒဝန္ထမ္းအဆင့္ ၄ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားဦးတီခြန္ျမတ္သည္ သူ၏ ဇာတိ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က မဝတ အတြင္းေရးမႈးျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမႉးလည္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္အလုပ္အမႈေဆာင္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရႏွင့္ပလဲနံပသင့္ေသာဦး တီခြန္ျမတ္သည္ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ အထူးတာဝန္တစ္ရပ္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေရွေနခ်ဳပ္႐ုံး ဥပေဒၫႊန္ၾကားေရးမႉး အျဖစ္တြဲဖက္ထားၿပီး အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ကြပ္ကဲမႈကိုခံယူ၍ ကြတ္ခိုင္ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေန)၊ တိုက္ခိုက္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သူသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ရဲသူရ တံဆိပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးတံဆိပ္၊ ဝန္ထမ္းေကာင္းဆု၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဒုတိယအဆင့္၊ ရဲခ်ဳပ္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္၊ စီမံထူးခြၽန္တံဆိပ္ (တတိယအဆင့္)၊ စီမံထူးခြၽန္တံဆိပ္ (ဒုတိယအဆင့္) ၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ပထမအဆင့္တို႔ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအႏိုင္ရေသာ၂၀၁၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲေရာ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရေသာ၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ ကြတ္ခိုင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကိုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရပါတယ္။

သူရဦးေ႐ႊမန္းဥကၠဌျဖစ္သည့္ ပထမ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ဦးဝင္းျမင့္ ဥကၠၠဌျဖစ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတျဖစ္သြားသည့္အခါ ဦးတီခြန္ျမတ္ သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ဥကၠဌျဖစ္လာေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့စဥ္ကကဲ့သို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္သာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ရပ္တည္ေနရပါေတာ့သည္။

ေတာထဲေတာင္ထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ခဲ့ေသာ ဥပေဒသမား တစ္ဦးသည္ ဥပေဒျပဳေရး၏အျမင့္ဆုံးေနရာကိုေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ားႏွင့္ျပန္ဆုံေနရသည္။ သို႔ေသာ္ လြယ္ကူသည့္အေျခအေနတြင္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အယူအဆ မတူေသာအစုအဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဦးတီခြန္ျမတ္အတြက္မစိမ္းလွပါ။ သူသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပည္လုံးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္တြင္လည္းေကာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္လည္း သူပါဝင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ သို႔ေသာ္ ပထမအႀကိမ္က သူ မႀကဳံခဲ့ရေသာအေျခအေနမ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္မႈတြင္ႀကဳံေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ တိုင္မီ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္ သတိေပးခဲ့ရပါတယ္။ ႐ုံးအဖြဲ႕၏လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ေလ့လာစိစစ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီၾကားအထင္အျမင္လြဲမွားမႈမွတစ္ဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ေဒါသတႀကီးေအာ္ဟစ္ေျပာ ဆိုမႈကို အမ်ားျပည္သူျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၾကမ္းတမ္း႐ုန႔္ရင္းတဲ့ အမူအရာေတြ မသုံး ပါနဲ႔။ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္”ဟု နာယက ဦးတီခြန္ျမတ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေဆြဝင္းကိုသတိေပးပါတယ္။ အဆိုပါအေျခအေနအေပၚ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ဦးသိမ္းေဆြက လႊတ္ေတာ္၏ဂုဏ္ျဒပ္ကို မ်ား စြာထိခိုက္ေစေၾကာင္း ထကန႔္ကြက္ခဲ့ရာ နာယကက အေျခအေနကိုဝင္ထိန္း ပါတယ္။

‘‘ရပါၿပီ။ ရပါၿပီ။ အဲဒါမေျပာေတာ့ပါနဲ႔။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီကေနရွင္းျပပါမယ္”ဟု နာယက ကေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးတီခြန္ ျမတ္က ‘‘နာယကအေနနဲ႔ ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္တဲ့အပိုင္းေတြ ရွိပါတယ္။ စီမံခန႔္ခြဲေရး နည္းလမ္းအရ ေဆာင္႐ြက္၍ရသလို ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နာယကအေန နဲ႔ အားလုံး ဘယ္သူ႔ကိုမဆို အား လုံးခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာနဲ႔ ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ဖို႔၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ မိမိအ ေနနဲ႔ အတတ္ႏိုင္ဆုံးစိတ္ရွည္ သည္းခံၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးေန တယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္ေစ လိုပါတယ္” ဟု ေျပာပါတယ္။

ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ ညီအရင္းကိုယ္တိုင္ ေျပာျပတဲ့ နာယကႀကီးရဲ႕ အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ သြားပါမယ္။

က်ေနာ့္အစ္ကိုပါ၊ တစ္အိမ္ထဲပါပဲ၊ ဦးတီအေၾကာင္းေျပာရင္ ကိုယ့္ငါးခ်ဥ္ကိုယ္ခ်ဥ္တယ္ ျဖစ္မွာမို႔ဘာမွ သိပ္မေျပာခ်င္ဘူး.. လူဆိုတာအမွားမကင္းသလို အားနည္းခ်က္ကိုယ္စီ ရွိၾကတာ ဘယ္သူမွမျငင္းႏိုင္ပါဘူး၊

ေသခ်ာတာ တစ္ခုက က်ေနာ္တို႔ကြတ္ခိုင္နယ္က ျပည္သူအားလုံးနီးပါး ဦးတီရဲ႕ ကူညီေဖးမမႈကို တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေတာင္ သြယ္ဝိုက္ၿပီး ခံယူခဲ့ၾကရတဲ့သူေတြခ်ည္းပဲ၊ အရပ္သားအေနနဲ႔ ဗ.က.ပ ေခ်မႈန္းေရးမွာ သတၱိျပႏိုင္ခဲ့လို႔ ရဲသူရဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရတဲ့သူပါ၊ အသက္၃၀ေတာင္ မျပည့္ေသးတဲ့အခ်ိန္ပါ၊ ေျပာခ်င္တာက ေၾကာက္တတ္တဲ့အထဲမွာ ဦးတီ မပါ တာေသခ်ာပါတယ္၊

သစၥာတရားကိုမ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ေစာင့္ထိန္းခဲ့တဲ့သမိုင္းေၾကာင္းရွိသူဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ရွမ္းေျမာက္ ကခ်င္ အားလုံးအသိ… ေျပာရင္ၿပီးမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး.. သူတို႔ေတြၾကားရန္ငါစည္းျပတ္သြားတာေပါ့.. ေကာင္းပါတယ္..

Hkangda Hknn Gam

unicode

ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံတက္ကသိုလ် မှ ဥပဒေ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည့်ဦးတီခွန်မြတ် သည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သင်ရှေ့နေအဖြစ် လက်တွေ့သင်ကြားပြီး ၁၉၇၆ တွင် ဥပဒေဝန်ထမ်းအဆင့် ၄ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။

ကချင်တိုင်းရင်းသားဦးတီခွန်မြတ်သည် သူ၏ ဇာတိ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင် တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်က မဝတ အတွင်းရေးမှုးဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင် လည်းဖြစ်ပါတယ်။

အစိုးရနှင့်ပလဲနံပသင့်သောဦး တီခွန်မြတ်သည် ၁၉၉၀ မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ အထူးတာဝန်တစ်ရပ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ရှေနေချုပ်ရုံး ဥပဒေညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ်တွဲဖက်ထားပြီး အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏ ကွပ်ကဲမှုကိုခံယူ၍ ကွတ်ခိုင်ပြည်သူ့စစ်(ဌာနေ)၊ တိုက်ခိုက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ထမ်းဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

သူသည် တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်တွင် ရဲသူရ တံဆိပ်၊ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးတံဆိပ်၊ ဝန်ထမ်းကောင်းဆု၊ ရှေ့နေချုပ်ဒုတိယအဆင့်၊ ရဲချုပ်ဂုဏ်ထူးဆောင် လက်မှတ်၊ စီမံထူးချွန်တံဆိပ် (တတိယအဆင့်)၊ စီမံထူးချွန်တံဆိပ် (ဒုတိယအဆင့်) ၊ ရှေ့နေချုပ် ပထမအဆင့်တို့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။

ပြည်ခိုင်ဖြိုးအနိုင်ရသော၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲရော ဒီချုပ်အနိုင်ရသော၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်ပါ ကွတ်ခိုင်မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီကိုယ်စားပြု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံခဲ့ရပါတယ်။

သူရဦးရွှေမန်းဥက္ကဌဖြစ်သည့် ပထမ အကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် သက်တမ်းတွင် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဦးဝင်းမြင့် ဥက္က္ကဌဖြစ်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သက်တမ်းတွင် ဒုတိယလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

ဦးဝင်းမြင့် သမ္မတဖြစ်သွားသည့်အခါ ဦးတီခွန်မြတ် သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ဥက္ကဌဖြစ်လာတော့သည်။ သို့သော် သူရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့စဉ်ကကဲ့သို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်မဟုတ်တော့ဘဲ တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖြစ်သာ လက်ရှိအချိန်တွင်ရပ်တည်နေရပါတော့သည်။

တောထဲတောင်ထဲတွင် လက်နက်ကိုင်ခဲ့သော ဥပဒေသမား တစ်ဦးသည် ဥပဒေပြုရေး၏အမြင့်ဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိခဲ့ချိန်တွင် မိတ်ဟောင်းမိတ်သစ်များနှင့်ပြန်ဆုံနေရသည်။ သို့သော် လွယ်ကူသည့်အခြေအနေတွင်တော့မဟုတ်ပေ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အယူအဆ မတူသောအစုအဖွဲ့များကြားတွင် ရောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ဦးတီခွန်မြတ်အတွက်မစိမ်းလှပါ။ သူသည် ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေးကော်မရှင်တွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်တွင်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၁၅ ခုနှစ်က မအောင်မြင်ခဲ့သော ပထမအကြိမ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လည်း သူပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သို့သော် ပထမအကြိမ်က သူ မကြုံခဲ့ရသောအခြေအနေများကို ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်မှုတွင်ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးပွဲမ တိုင်မီ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကို နာယက ဦးတီခွန်မြတ် သတိပေးခဲ့ရပါတယ်။ ရုံးအဖွဲ့၏လိုအပ်ချက်ကြောင့်တပ်မတော်နှင့်လေ့လာစိစစ်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကြားအထင်အမြင်လွဲမှားမှုမှတစ်ဆင့် ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦး၏ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြော ဆိုမှုကို အများပြည်သူမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။

“ဗိုလ်ချုပ် ကြမ်းတမ်းရုန့်ရင်းတဲ့ အမူအရာတွေ မသုံး ပါနဲ့။ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်”ဟု နာယက ဦးတီခွန်မြတ်က ဗိုလ်ချုပ်တင်ဆွေဝင်းကိုသတိပေးပါတယ်။ အဆိုပါအခြေအနေအပေါ် ဒီချုပ်အမတ်ဦးသိမ်းဆွေက လွှတ်တော်၏ဂုဏ်ဒြပ်ကို များ စွာထိခိုက်စေကြောင်း ထကန့်ကွက်ခဲ့ရာ နာယကက အခြေအနေကိုဝင်ထိန်း ပါတယ်။

‘‘ရပါပြီ။ ရပါပြီ။ အဲဒါမပြောတော့ပါနဲ့။ ကျွန်တော် ဒီကနေရှင်းပြပါမယ်”ဟု နာယက ကပြောသည်။ ထို့နောက် ဦးတီခွန် မြတ်က ‘‘နာယကအနေနဲ့ ဆောင် ရွက်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေ ရှိပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲရေး နည်းလမ်းအရ ဆောင်ရွက်၍ရသလို ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နာယကအနေ နဲ့ အားလုံး ဘယ်သူ့ကိုမဆို အား လုံးချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနဲ့ ဆောင် ရွက်နိုင်ဖို့၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မိမိအ နေနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ရှည် သည်းခံပြီး ဆောင်ရွက်ပေးနေ တယ်ဆိုတာကိုလည်း နားလည် သဘောပေါက်စေ လိုပါတယ်” ဟု ပြောပါတယ်။

ဦးတီခွန်မြတ်ရဲ့ ညီအရင်းကိုယ်တိုင် ပြောပြတဲ့ နာယကကြီးရဲ့ အကြောင်းကို ဆက်လက် ဖော်ပြ သွားပါမယ်။

ကျနော့်အစ်ကိုပါ၊ တစ်အိမ်ထဲပါပဲ၊ ဦးတီအကြောင်းပြောရင် ကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ်တယ် ဖြစ်မှာမို့ဘာမှ သိပ်မပြောချင်ဘူး.. လူဆိုတာအမှားမကင်းသလို အားနည်းချက်ကိုယ်စီ ရှိကြတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး၊

သေချာတာ တစ်ခုက ကျနော်တို့ကွတ်ခိုင်နယ်က ပြည်သူအားလုံးနီးပါး ဦးတီရဲ့ ကူညီဖေးမမှုကို တိုက်ရိုက်မဟုတ်တောင် သွယ်ဝိုက်ပြီး ခံယူခဲ့ကြရတဲ့သူတွေချည်းပဲ၊ အရပ်သားအနေနဲ့ ဗ.က.ပ ချေမှုန်းရေးမှာ သတ္တိပြနိုင်ခဲ့လို့ ရဲသူရဘွဲ့ကို ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့သူပါ၊ အသက်၃၀တောင် မပြည့်သေးတဲ့အချိန်ပါ၊ ပြောချင်တာက ကြောက်တတ်တဲ့အထဲမှာ ဦးတီ မပါ တာသေချာပါတယ်၊

သစ္စာတရားကိုမျိုးရိုးစဉ်ဆက်စောင့်ထိန်းခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိသူဆိုတာ ကျနော်တို့ ရှမ်းမြောက် ကချင် အားလုံးအသိ… ပြောရင်ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး.. သူတို့တွေကြားရန်ငါစည်းပြတ်သွားတာပေါ့.. ကောင်းပါတယ်..

Hkangda Hknn Gam

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *