ရာသီ စာ ၾကက္သဟင္္း ရြက္ ၏ ေဆးဖက္ ၀င္ အစြမ္္း

ၾကက္သဟင္းပင္၏ ေဆးဖက္၀င္မွုမ်ားကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ေဝေသာ လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ေဆးဖက္၀င္ အပင္မ်ားေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္၌ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပုံသ႑ာန္
ပင္မတ္ ခ်ဳံပင္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။၁-၇ ေပအထိျမင့္သည္။ အရြက္မွာ ရြက္လႊဲထြက္သည္။အရြက္မွာ ငွက္ေမႊးရြက္ေပါင္း ျဖစ္သည္။အပြင့္မွာ ေသးငယ္သည္။ အေရာင္မွာ လိေမၼာ္ေရာင္။ရိုးတံကပ္ၿပီး အပြင့္ပြင့္သည္။အသီးမွာ ညႇာတံမဲ့သည္။

ေပါက္ေရာက္ပုံ

စားသုံးပင္အျဖစ္ ေနအိမ္ၿခံ၀င္း မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ ။ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ့အျပားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ မေရွာ့ရြက္ပင္ႏွင့္ မ်ိဳးရင္း တူေသာေၾကာင့္ အပင္ပုံသ႑ာန္လည္း ဆင္တူရိုးမွား ျဖစ္ပါသည္။

အသုံးျပဳသည့္ အစိတ္အပိုင္းမွာ အရြက္၊ အျမစ္။

အာနိသင္

အရြက္မွာ ေအး၏။ခ်ိဳေသာ အရသာရွိ၏ ။ေလလမ္းကို ေျဖာင့္၍ ၀မ္းမီးကိုေတာက္ေစ၏။

ပိုးနား၊ အဆိပ္နာ ကို နိုင္၏။ကိုယ္ပူနာႏွင့္ သင့္၏။အသည္းေရာဂါမ်ားႏွင့္ အထူးသင့္ေလ်ာ္၏။

အသုံးျပဳပုံ

ၾကက္သဟင္းရြက္အား ဟင္းခ်ိဳခ်က္၍ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာ္ခ်က္စားျခင္းအတို့အျမႇုပ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ စားသုံးၾကသည္ ။

ၾကက္သဟင္းျမစ္ ကို ေသြးေသာက္ျခင္း၊ျပဳတ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးတိုးကိုက်ေစပါသည္။

ႏွလုံးတုန္၊ ရင္တုန္ျခင္း ကိုသက္သာေစပါသည္။

အဆိပ္ရွိေသာ ပိုးမႊားမ်ား ကိုက္ခံရပါက ၾကက္သဟင္းျမစ္ကို ေသြးလိမ္းနိုင္ပါသည္။

ၾကက္သဟင္းျမစ္ကို ဆန္ေဆးရည္ႏွင့္ ေသြးလိမ္းပါ က ၾကပ္သမာႏွင့္ အဖုအက်ိတ္၊အနာေပါက္ေရာဂါ မ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္။

ၾကက္သဟင္းအရြက္ကို ဟင္းခါး ခ်က္ေသာက္၍ လည္းေကာင္း သုံးပုံတစ္ပုံႂကြင္းျပဳတ္ေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ လည္းေကာင္း အဖ်ားေရာဂါကို သက္သာေစပါသည္။အဖ်ားက်ေစပါသည္။

ၾကက္သဟင္း ပဥၥငါးပါးကို သုံးပုံတစ္ပုံႂကြင္း က်န္ေအာင္ ျပဳတ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အသည္းေရာင္ အသားဝါေရာဂါ ကို သက္သာေစပါသည္။ၾကက္သဟင္းရြက္ ဟင္းခ်ိဳအျဖစ္လည္း စားသုံးနိုင္ပါသည္။

ရွုေတာ္မူေဆးအဘိဓာန္၌ ေဖာ္ျပထားသည္ မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ၾကက္သဟင္းရြက္သည္ ပူ၏။ခ်ိဳေသာ အရသာရွိ၏။၀မ္းမီးကို ေျဖာင့္ေစတတ္၏။ပိုးနား၊အဆိပ္နာ တို့ကို နိုင္၏။

ကိုယ္ပူနာႏွင့္သင့္၏။အထူးသျဖင့္ ၎အျမစ္ကို လက္တဆစ္ျဖတ္၍ ဆန္ေဆးရည္ႏွင့္ ေသြးၿပီး ၾကက္သမာနာကို သုတ္လူးလၽွင္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတတ္၏။ ေသြးကို ေၾကေစတတ္၏။

ေႁမြဆိိပ္ကင္းဆိပ္ စေသာ အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး တို့ကို လ်င္ျမန္စြာ ပယ္နိုင္၏။

ပါ၀င္ေသာ ဓါတုဓာတ္မ်ား

အပင္တြင္ပါ၀င္ေသာ ဓာတုေဗဒဓာတ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးအျဖစ္ အသုံးျပဳနိုင္မွုကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။

ၾကက္သဟင္းပင္၏ အရြက္၊ပင္စည္၊ အျမစ္တို့ိတြင္ အလြန္အစြမ္းထက္ေသာ ေအာက္ပါဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္၏။

ၾကက္သဟင္းကို လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ သုေတသနျပဳမွုမ်ား

၁။ ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း ကို စမ္းသပ္ခ်က္

ဆီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေက်ာက္တည္မွုအျဖစ္မ်ားဆုံးသည္ ကယ္စီယမ္ေအာက္ဆီလိတ္ေက်ာက္တည္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္းတြင္ အမ်ိဳးအစားမတူ ကြဲျပားေသာ ေက်ာက္တည္မွုမ်ား ရွိနိုင္ပါသည္။

ဆီးအတြင္း ေက်ာက္မ်ား အစိုင္အခဲ ျဖစ္ေပၚမွုသည္ ဓာတ္ဆားအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြဲ႕စည္းမွုေၾကာင့္ျဖစ္၏။

ၾကက္သဟင္းျဖင့္ ဆီးအိမ္ထဲ၌ ကယ္စီယမ္ ေအာက္ဆီလိတ္ ေက်ာက္မ်ားရွိေသာ ႂကြက္မ်ားကို စမ္းသပ္ခဲ့ပါသည္။

ၾကက္သဟင္း အဆီအႏွစ္ ၅ မီလီဂရမ္ ကို ၃၀ရက္ တိုက္ေကၽြးခဲ့ရာ ႀကီးေသာ ေက်ာက္မ်ားေသးငယ္၍ ေသးေသာေက်ာက္မ်ား ေပ်ာ္က်ေစေၾကာင္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘရာဇီး နိုင္ငံ၌ စမ္းသပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾကက္သဟင္းပင္ကို ေဆးဖက္၀င္အပင္အျဖစ္အသုံးျပဳနိုင္မွု

၁။ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္ႏွင့္္ သည္းေျခေက်ာက္ကို ေပ်ာ္က်ေစျခင္း၊ေက်ာက္မ်ားထပ္မတည္ရန္ ကာကြယ္ျခင္း(expels stones)

၂။ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မွုကိုိ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ကို အဆိိပ္အေတာက္မျဖစ္ေစရန္ ကာကြယ္၍ ေက်ာက္ကပ္လုပ္မွု အရည္အခ်င္းေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ခႏၶာကိုယ္အတြင္း အရည္မ်ားမၽွတေစျခင္းသန္မာမွုရွိေစျခင္း(supports kidneys)

၃။ ဆီးရႊင္ေစျခင္း၊ ယူရစ္အက္စစ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစနိုင္သည့္ျပင္ ဆီး ပိုသြားေစ၏။

၄။ ကိုက္ခဲနာက်င္မွု ေပ်ာက္ေစျခင္း

၅။ အသည္းကို အဆိ္ပ္အေတာက္ျဖစ္ျခင္းကာကြယ္၍ အသည္းသန္ မာေစျခင္း၊အရည္မ်ားအခ်ိဳးမၽွတျခင္း၊အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျခင္း(အသည္းအင္ဇိုင္း ဇီ၀ဓာတ္ကူပစၥည္းမ်ား မၽွတမွုျဖစ္ေစျခင္း )

၆။ အသည္းကို အဆိပ္အေတာက္ေျပေစျခင္း

၇။ ေတာင့္တင္းျခင္း၊တက္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

၈။ ေရာင္ရမ္းျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း

၉။ ဗိုင္းရပ္ိုးမ်ားျဖစ္ေသာ အသည္းေရာင္အသားဝါ ေအ၊ဘီ၊စီ ေရယုန္္ေရာဂါႏွင့္ ခုခံအားက်ဆင္းမွု။ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားကို ေသေစျခင္း

၁၀။ အစာေၾကျခင္း

၁၁။ ေသြးထဲတြင္ သၾကားဓာတ္ေလ်ာ့ေစျခင္း

၁၂။ ေသြးဖိအားေလ်ာ့ေစျခင္း၊ေသြးတိုး ကိုလက္စထေရာေလ်ာ့ေစျခင္း

၁၃။ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို ေသေစျခင္း။

သုေတသနျပဳမွု အရ အေထာက္အထားျပည့္စုံေသာ အသုံးျပဳနိုင္မွုမ်ား

၁။နာက်င္ကိုက္ခဲမွုေပ်ာက္ေစျခင္း ။

၂။ဗက္တီးရီးယားေရာဂါပိုးဆန္႔က်င္ျခင္း ။

၃။အသည္း အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္မွု ဆန္႔က်င္ျခင္း။

၄။အနာျဖစ္မွု ဆန္႔က်င္ျခင္း။

၅။ေက်ာက္ကကပ္ေက်ာက္တည္မွု ဆန္႔က်င္ျခင္း။

၆။ဌက္ဖ်ားကာကြယ္ျခင္း။

၇။အသည္း ကလာပ္စည္း ဆဲလ္ မ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း။

၈။ေရာဂါပိုး ဆန္႔က်င္ျခင္း ။

၉။ဆီးသြားေစျခင္း ။

၁၀။အားတိုးေဆး၊အသည္းအားတိုးေဆး၊အစာေၾကေဆး၊အသည္းကာကြယ္ျခင္းသန္မာေစျခင္း၊ေသြးတိုးေရာဂါ၊ကိုလက္စထေရာက်ေစျခင္း ။

ကမၻာတ၀န္း ၾကက္သဟင္းကို အသုံးျပဳမွုမ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

၁။ဂ်ပန္-ၾကက္သဟင္းအေျခ ာက္ပဥၥငါးပါးကို ျပဳတ္ေသာက္လၽွင္ အေထြေထြက်န္းမာေရး ေကာင္းသည္ဟု ယူဆပါသည္။

အသည္းေရာဂါ ကို ဒိန္ခ်ဥ္ရည္ျဖင့္ေရာေသာက္ၿပီး အစာမေၾက၊ေလနာ၊၀မ္းကိုက္ေရာဂါတို့ကို ေရေႏြးၾကမ္းအျဖစ္ေသာက္သုံး၏။အရြက္အစိမ္းအညႇစ္ရည္ကို ၾကက္ဆူဆီျဖင့္ေရာစပ္၍ မ်က္စိေရာဂါအတြက္ မ်က္စိပတ္၀န္းက်င္တါင္ လိမ္းက်ံသည္

၂။ျပင္သစ္-အရြြက္ကိုိျပဳတ္ေသာက္ လၽွင္ သည္းေျခရည္မ်ားေစျခင္း၊အသည္းအားတိုးေဆးအျဖစ္သုံး၏။

၃။အိႏၵိယ-အရြက္စိမ္းရည္ ကို ဆီးလမ္းေၾကာင္းေရာဂါမ်ား ၊ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ား အတြက္အသုံးျပဳ၍ အရြက္ေျခာက္ကို ေရေႏြးၾကမ္းကဲ့သို့ေသြးတိုးေရာဂါမ်ား အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေသာက္သုံး၏။

၄။ဖိလစ္ပိုင္-မီးဖြားၿပီး အမ်ိဳးသမီး မ်ား အရြက္ျပဳတ္ရည္ ကို ေရခ်ိဳးျခင္းျဖင့္ အေရျပားေပၚရွိ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား ကုန္စင္ေစသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

၅။ထိုိင္းနိုင္ငံ-အဖ်ားက်ေဆး၊ ဆီးေဆး ၊ဌက္ဖ်ားေဆး၊အေထြေထြေရာဂါကာကြယ္ေဆးအျဖစ္သုံး၏။

၆။အေနာက္အိႏၵိယ-အစားစား လိုေသာစိတ္ျဖစ္ေပၚေဆး၊ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ဆီးေရာဂါဌက္ဖ်ားေရာဂါေဆးမ်ားအျဖစ္္ အသုံးျပဳ၏။ဂနို၊ေညာင္းက်ေရာဂါမ်ားေပ်ာက္ကင္းရန္အသုံးျပဳ၏။

သူရဇၨမဂၢဇင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။ေမလ အတြဲ(၁၃) အမွတ္(၅)စြြမ္းထက္ေနာင္ေရးသားေသာ ၾကက္သဟင္းႏွင့္အသည္းေရာင္ေရာဂါမွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပခ်က္္

Aung Myo Naing

unicode

ကြက်သဟင်းပင်၏ ဆေးဖက်ဝင်မှုများကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော လက်တွေ့ အသုံးချဆေးဖက်ဝင် အပင်များပေါင်းချုပ် စာအုပ်၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ပုံသဏ္ဍာန်
ပင်မတ် ချုံပင်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။၁-၇ ပေအထိမြင့်သည်။ အရွက်မှာ ရွက်လွှဲထွက်သည်။အရွက်မှာ ငှက်မွှေးရွက်ပေါင်း ဖြစ်သည်။အပွင့်မှာ သေးငယ်သည်။ အရောင်မှာ လိမ္မော်ရောင်။ရိုးတံကပ်ပြီး အပွင့်ပွင့်သည်။အသီးမှာ ညှာတံမဲ့သည်။

ပေါက်ရောက်ပုံ

စားသုံးပင်အဖြစ် နေအိမ်ခြံဝင်း များတွင် စိုက်ပျိုးကြသည် ။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ မရှော့ရွက်ပင်နှင့် မျိုးရင်း တူသောကြောင့် အပင်ပုံသဏ္ဍာန်လည်း ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်ပါသည်။

အသုံးပြုသည့် အစိတ်အပိုင်းမှာ အရွက်၊ အမြစ်။

အာနိသင်

အရွက်မှာ အေး၏။ချိုသော အရသာရှိ၏ ။လေလမ်းကို ဖြောင့်၍ ဝမ်းမီးကိုတောက်စေ၏။

ပိုးနား၊ အဆိပ်နာ ကို နိုင်၏။ကိုယ်ပူနာနှင့် သင့်၏။အသည်းရောဂါများနှင့် အထူးသင့်လျော်၏။

အသုံးပြုပုံ

ကြက်သဟင်းရွက်အား ဟင်းချိုချက်၍ လည်းကောင်း၊ ကြော်ချက်စားခြင်းအတို့အမြှုပ်အဖြစ် လည်းကောင်း ဟင်းလျာများတွင် စားသုံးကြသည် ။

ကြက်သဟင်းမြစ် ကို သွေးသောက်ခြင်း၊ပြုတ်သောက်ခြင်းဖြင့် သွေးတိုးကိုကျစေပါသည်။

နှလုံးတုန်၊ ရင်တုန်ခြင်း ကိုသက်သာစေပါသည်။

အဆိပ်ရှိသော ပိုးမွှားများ ကိုက်ခံရပါက ကြက်သဟင်းမြစ်ကို သွေးလိမ်းနိုင်ပါသည်။

ကြက်သဟင်းမြစ်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေးလိမ်းပါ က ကြပ်သမာနှင့် အဖုအကျိတ်၊အနာပေါက်ရောဂါ များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေသည်။

ကြက်သဟင်းအရွက်ကို ဟင်းခါး ချက်သောက်၍ လည်းကောင်း သုံးပုံတစ်ပုံကြွင်းပြုတ်သောက်ခြင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း အဖျားရောဂါကို သက်သာစေပါသည်။အဖျားကျစေပါသည်။

ကြက်သဟင်း ပဉ္စငါးပါးကို သုံးပုံတစ်ပုံကြွင်း ကျန်အောင် ပြုတ်သောက်ခြင်းဖြင့် အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါ ကို သက်သာစေပါသည်။ကြက်သဟင်းရွက် ဟင်းချိုအဖြစ်လည်း စားသုံးနိုင်ပါသည်။

ရှုတော်မူဆေးအဘိဓာန်၌ ဖော်ပြထားသည် မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ကြက်သဟင်းရွက်သည် ပူ၏။ချိုသော အရသာရှိ၏။ဝမ်းမီးကို ဖြောင့်စေတတ်၏။ပိုးနား၊အဆိပ်နာ တို့ကို နိုင်၏။

ကိုယ်ပူနာနှင့်သင့်၏။အထူးသဖြင့် ၎င်းအမြစ်ကို လက်တဆစ်ဖြတ်၍ ဆန်ဆေးရည်နှင့် သွေးပြီး ကြက်သမာနာကို သုတ်လူးလျှင် သက်သာပျောက်ကင်းစေတတ်၏။ သွေးကို ကြေစေတတ်၏။

မြွေဆိပ်ကင်းဆိပ် စသော အဆိပ်အမျိုးမျိုး တို့ကို လျင်မြန်စွာ ပယ်နိုင်၏။

ပါဝင်သော ဓါတုဓာတ်များ

အပင်တွင်ပါဝင်သော ဓာတုဗေဒဓာတ်ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မှုကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။

ကြက်သဟင်းပင်၏ အရွက်၊ပင်စည်၊ အမြစ်တို့ိတွင် အလွန်အစွမ်းထက်သော အောက်ပါဓာတ်ပစ္စည်းများ ပါဝင်၏။

ကြက်သဟင်းကို လက်တွေ့စမ်းသပ် သုတေသနပြုမှုများ

၁။ ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်တည်ခြင်း ကို စမ်းသပ်ချက်

ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်တည်မှုအဖြစ်များဆုံးသည် ကယ်စီယမ်အောက်ဆီလိတ်ကျောက်တည်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်းတွင် အမျိုးအစားမတူ ကွဲပြားသော ကျောက်တည်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။

ဆီးအတွင်း ကျောက်များ အစိုင်အခဲ ဖြစ်ပေါ်မှုသည် ဓာတ်ဆားအမျိုးမျိုး ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်ဖြစ်၏။

ကြက်သဟင်းဖြင့် ဆီးအိမ်ထဲ၌ ကယ်စီယမ် အောက်ဆီလိတ် ကျောက်များရှိသော ကြွက်များကို စမ်းသပ်ခဲ့ပါသည်။

ကြက်သဟင်း အဆီအနှစ် ၅ မီလီဂရမ် ကို ၃၀ရက် တိုက်ကျွေးခဲ့ရာ ကြီးသော ကျောက်များသေးငယ်၍ သေးသောကျောက်များ ပျော်ကျစေကြောင်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဘရာဇီး နိုင်ငံ၌ စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ကြက်သဟင်းပင်ကို ဆေးဖက်ဝင်အပင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မှု

၁။ ကျောက်ကပ်ကျောက်နှင့်် သည်းခြေကျောက်ကို ပျော်ကျစေခြင်း၊ကျောက်များထပ်မတည်ရန် ကာကွယ်ခြင်း(expels stones)

၂။ ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ကျောက်ကပ်ကို အဆိပ်အတောက်မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်၍ ကျောက်ကပ်လုပ်မှု အရည်အချင်းကောင်းမွန်စေခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အရည်များမျှတစေခြင်းသန်မာမှုရှိစေခြင်း(supports kidneys)

၃။ ဆီးရွှင်စေခြင်း၊ ယူရစ်အက်စစ်ကို လျော့နည်းစေနိုင်သည့်ပြင် ဆီး ပိုသွားစေ၏။

၄။ ကိုက်ခဲနာကျင်မှု ပျောက်စေခြင်း

၅။ အသည်းကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းကာကွယ်၍ အသည်းသန် မာစေခြင်း၊အရည်များအချိုးမျှတခြင်း၊အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ခြင်း(အသည်းအင်ဇိုင်း ဇီဝဓာတ်ကူပစ္စည်းများ မျှတမှုဖြစ်စေခြင်း )

၆။ အသည်းကို အဆိပ်အတောက်ပြေစေခြင်း

၇။ တောင့်တင်းခြင်း၊တက်ခြင်း လျော့နည်းစေခြင်း

၈။ ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့နည်းစေခြင်း

၉။ ဗိုင်းရပိုးများဖြစ်သော အသည်းရောင်အသားဝါ အေ၊ဘီ၊စီ ရေယုန်ရောဂါနှင့် ခုခံအားကျဆင်းမှု။ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကို သေစေခြင်း

၁၀။ အစာကြေခြင်း

၁၁။ သွေးထဲတွင် သကြားဓာတ်လျော့စေခြင်း

၁၂။ သွေးဖိအားလျော့စေခြင်း၊သွေးတိုး ကိုလက်စထရောလျော့စေခြင်း

၁၃။ ဗက်တီးရီးယားပိုးများကို သေစေခြင်း။

သုတေသနပြုမှု အရ အထောက်အထားပြည့်စုံသော အသုံးပြုနိုင်မှုများ

၁။နာကျင်ကိုက်ခဲမှုပျောက်စေခြင်း ။

၂။ဗက်တီးရီးယားရောဂါပိုးဆန့်ကျင်ခြင်း ။

၃။အသည်း အဆိပ်အတောက်ဖြစ်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်း။

၄။အနာဖြစ်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်း။

၅။ကျောက်ကကပ်ကျောက်တည်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်း။

၆။ဌက်ဖျားကာကွယ်ခြင်း။

၇။အသည်း ကလာပ်စည်း ဆဲလ် များကို ကာကွယ်ခြင်း။

၈။ရောဂါပိုး ဆန့်ကျင်ခြင်း ။

၉။ဆီးသွားစေခြင်း ။

၁၀။အားတိုးဆေး၊အသည်းအားတိုးဆေး၊အစာကြေဆေး၊အသည်းကာကွယ်ခြင်းသန်မာစေခြင်း၊သွေးတိုးရောဂါ၊ကိုလက်စထရောကျစေခြင်း ။

ကမ္ဘာတဝန်း ကြက်သဟင်းကို အသုံးပြုမှုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

၁။ဂျပန်-ကြက်သဟင်းအခြေ ာက်ပဉ္စငါးပါးကို ပြုတ်သောက်လျှင် အထွေထွေကျန်းမာရေး ကောင်းသည်ဟု ယူဆပါသည်။

အသည်းရောဂါ ကို ဒိန်ချဉ်ရည်ဖြင့်ရောသောက်ပြီး အစာမကြေ၊လေနာ၊ဝမ်းကိုက်ရောဂါတို့ကို ရေနွေးကြမ်းအဖြစ်သောက်သုံး၏။အရွက်အစိမ်းအညှစ်ရည်ကို ကြက်ဆူဆီဖြင့်ရောစပ်၍ မျက်စိရောဂါအတွက် မျက်စိပတ်ဝန်းကျင်တါင် လိမ်းကျံသည်

၂။ပြင်သစ်-အရွက်ကိုပြုတ်သောက် လျှင် သည်းခြေရည်များစေခြင်း၊အသည်းအားတိုးဆေးအဖြစ်သုံး၏။

၃။အိန္ဒိယ-အရွက်စိမ်းရည် ကို ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါများ ၊ဆီးချိုရောဂါများ အတွက်အသုံးပြု၍ အရွက်ခြောက်ကို ရေနွေးကြမ်းကဲ့သို့သွေးတိုးရောဂါများ အတွက်သော်လည်းကောင်း သောက်သုံး၏။

၄။ဖိလစ်ပိုင်-မီးဖွားပြီး အမျိုးသမီး များ အရွက်ပြုတ်ရည် ကို ရေချိုးခြင်းဖြင့် အရေပြားပေါ်ရှိ ရောဂါပိုးမွှားများ ကုန်စင်စေသည်ဟု ယုံကြည်သည်။

၅။ထိုင်းနိုင်ငံ-အဖျားကျဆေး၊ ဆီးဆေး ၊ဌက်ဖျားဆေး၊အထွေထွေရောဂါကာကွယ်ဆေးအဖြစ်သုံး၏။

၆။အနောက်အိန္ဒိယ-အစားစား လိုသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဆေး၊ဆီးချိုရောဂါ၊ဆီးရောဂါဌက်ဖျားရောဂါဆေးများအဖြစ် အသုံးပြု၏။ဂနို၊ညောင်းကျရောဂါများပျောက်ကင်းရန်အသုံးပြု၏။

သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်း ၂၀၁၃ ခုနှစ်။မေလ အတွဲ(၁၃) အမှတ်(၅)စွမ်းထက်နောင်ရေးသားသော ကြက်သဟင်းနှင့်အသည်းရောင်ရောဂါမှကောက်နုတ်ဖော်ပြချက်

Aung Myo Naing

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *