မေတာ္ တဆ ကင္းျမီးေကာက္ ကင္းေျခ မ်ား ကိုက္ခံ ရ လ်ွင္ အျမန္ဆံုးႏွင့္ အလြယ္ ဆုံး အဆိပ္ေျဖနည္းမ်ား

၁။ ကင္းေျခမ်ား မေတာ္တဆ ကိုက္ခံရပါက –သေဘၤာသီး အစိမ္း အခြံမွ အေစး ကို ကိုက္ခံရေသာ ေနရာတြင္လိမ္းေပး ျခင္းျဖင့္ အဆိပ္ ခ်က္ခ်င္း ေျပႏိုင္ ပါတယ္။

၂။ ကင္းျမႇီးေကာက္ ကိုက္ခံ ရပါက –သံပုရာသီး အရည္ႏွင့္ အခ်ိဳမႈန႔္ သမေအာင္ ေရာစပ္၍ရေသာ အရည္ျဖင့္ ကိုက္ခံရေသာ ေနရာအား လိမ္းေပးပါက၁၀ မိနစ္ အတြင္း အဆိပ္ေျပ ႏိုင္သည္။

၃။ ၾကက္သြန္နီ ၃ လုံးကို မီးဖုတ္ပါ –မီးဖုတ္ၿပီးေသာ ၾကက္သြန္နီ ကို ေထာင္း၍ အရည္ ညစ္ယူပါ။ၾကက္သြန္ မီးဖုတ္ အရည္ကို အကိုက္ ခံရသည့္ ေနရာကို လိမ္းေပးၿပီးအဖတ္မ်ား ကိုလည္း အနာေပၚကို အုံ၍ အ ဝတ္ျဖင့္ စည္းထားပါ။အဆိပ္ေျပ လိမ့္မည္။

၄။ မန္က်ည္းသီး အေစ့ကို ေသြး၍ အရည္ကို အနာေပၚ လိမ္းေပးပါ။အဆိပ္ ေျပပါ လိမ့္မည္။

(ကင္းၿမီးေကာက္ ကုိ အလြယ္တကူ သိျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာကင္းေျခမ်ားႏွင့္ ရထားေကာင္တုိ႔ကုိ ဆင္တူေနသျဖင့္ မွားယြင္းတတ္ၾကပါသည္…သိသူမ်ားကေတာ့ အလြယ္တကူခြဲျခား ႏုိင္ေသာ္လည္းမသိသူမ်ား မွတ္သားရန္မွာ… လူကုိ အႏၱရာယ္ မေပးတတ္ေသာရထားေကာင္မွာ ေႏွးေကြးေလးလံစြာသြာ သြားသည့္အေကာင္မ်ဳိးျဖစ္၍ကင္းေျခမ်ားမွာေတာ့သင္ ဖမ္းမမီေအာင္ အသြားျမန္သည့္ သတၱဝါမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ရထားေကာင္က ခႏၶာကုိယ္ လုံးၿပီး၊ ကင္းေျခမ်ားကေတာ့ျပားေသာ ခႏၶာကုိယ္ ရွိပါသည္။

ကင္းေျခမ်ားႏွင့္ ကင္းၿမီးေကာက္ကေတာ့ အဆိပ္ရွိသတၱဝါ ျဖစ္ၿပီး မလြဲမေရွာင္သာ တုိးမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း တက္နင္းမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း အကုိက္ခံရပါကအဆိပ္တက္ႏုိင္ပါသျဖင့္ထုိသတၱဝါမ်ားကုိ ခြဲျခားသိျမင္ ေရွာင္ရွားႏုိင္ၾကပါေစ…)

ေက်းဇူးတင္လ်က္

Credit: Original – PA O PAY.

ကင္းအဆိပ္ကိုႏိုင္သည့္ သဘာ၀ေဆးနည္း (ေနာက္ တစ္နည္း)

ကင္းျမီးေကာက္၊ ကင္းေျခမ်ား၊ ကင္းမလက္မည္း စသည့္ ကင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး အကိုက္ ခံရလွ်င္ ေအာက္ပါ သဘာ၀ေဆးနည္းျဖင့္ ကင္းအဆိပ္ကို ကုသႏုိင္ပါသည္ –

၁။ ၾကက္သြန္နီ (၃) လံုးကို မီးဖုတ္ပါ။ မီးဖုတ္၍ ႏြမ္းလာေသာ ၾကက္သြန္နီကို ေထာင္း၍ အရည္ညစ္ယူပါ။ ၄င္း ၾကက္သြန္ မီးဖုတ္ အရည္ကို အကိုက္ခံရသည့္ေနရာကို လိမ္းေပးပါ။အဖတ္မ်ားကိုလည္း အနာေပၚ၌ အံုထားျပီး အ၀တ္ျဖင့္ စည္းထားပါ။ နာရီ၀က္ေက်ာ္လွ်င္ အဆိပ္မ်ား တေျဖးေျဖး ျပယ္သြား ပါလိမ့္မည္။

၁။ မန္က်ည္းေစ့ကို ေသြး၍ အရည္ကို အနာေပၚ လိမ္းေပးပါ။

၂။ သံလြင္ဆီကိုလည္း လိမ္းေပးႏိုင္ပါသည္။၄င္းေဆးနည္း (၃)မ်ိဳးသည္ ကင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ့၏ အဆိပ္မ်ားကိုႏိုင္ေသာ သဘာ၀ေဆးနည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ေဆးရံု၊ ေဆးခန္း၊ ဆရာ၀န္တို့ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ ေနရာတို့တြင္ အေရးၾကံဳလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ တန္ဖိုးရွိလွသည့္ လူ့ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ကယ္တင္နိုင္ၾကပါေစ

Credit: ျမန္မာ့ေဆးနည္းမ်ား

naethitmyanmar

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *