သည္းေျခေက်ာက္ ကို အလြယ္ ဖယ္ရွား မယ္

သည္းေျခ ၌ ေက်ာက္တည္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုမွာ အစာမ်ားမ်ားစားၿပီးေနာက္ ၀မ္းဗိုက္ျပည့္အင့္ ေဖာင္းကားလာကာအစာမေၾကသလိုခံစားရမည္။

ေရာဂါျပင္းထန္ပါက အသည္း တစ္ဝိုက္တြင္ နာက်င္မွုကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာဝနည္းျဖင့္သည္းေျခေက်ာက္ ဖယ္ရွားနည္းမွာ ပထမငါးရက္တြင္္ ေန႔စဥ္ ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ (Apple Juice) ေလးခြက္ေသာက္ပါ။

သို႔မဟုတ္ ပန္းသီး ေလး-ငါးလုံး စားပါ။ (ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ သို႔မဟုတ္ ပန္းသီး မိမိႏွစ္သက္ရာ စားေသာက္နိုင္သည္။) ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္သည္ သည္းေၿခ ေက်ာက္ကို ေပ်ာ့ေစနိုင္သည္။

ထိုိ ငါးရက္အတြင္း အစား အစာကိုိလည္း ပုံမွန္စားသုံးရန္ ျဖစ္သည္ ။

ေျခာက္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္္ ညစာမစားဘဲ ထိုေန႔ညေန ၆ နာရီတြင္မွ ဆားခါးတစ္ဇြန္းကုိ ေရေႏြးတစ္ဖန္ခြက္ႏွင့္ ေသာက္ပါ။

ည ၈ နာရီတြင္ ဆားခါးတစ္ဇြန္း ထပ္ေသာက္ပါ။ ဆားခါးသည္ သည္းေၿခ အိတ္ႁပြန္မ်ားကို ပြင့္ေစပါသည္ ။

ည ၁၀ နာရီတြင္ သံလြင္ဆီ(သို႔မဟုတ္) ႏွမ္းဆီပန္ကန္လုံး တစ္ဝက္ကို လတ္ဆတ္ေသာသံပရာရည္ျဖင့္ ေရာ၍ ေသာက္ပါ။ေသခ်ာစြာ ေရာေမႊၿပီးမွ ေသာက္ပါ။

ဆီသည္ သည္းေျခေက်ာက္မ်ားကို ေခ်ာေမြ႕စြာ ထြက္နိုင္ ေစသည္ ။ေနာက္တစ္ေန႔ ဝမ္းသြား ေသာအခါတြင္ ဝမ္းထဲ၌ အစိမ္းေရာင္ ေက်ာက္တုံး ကေလးမ်ားကို ေတြ႕ရမည္။

ပန္းသီးသည္ေဆးဖက္ဝင္ သဘာဝဓာတ္စာျဖစ္ၿပီး ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္းမျဖစ္ေပၚေစနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။။

ခရစ္ဒစ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *