သားလေးကို အမျိုးသားလက်ထဲအပ်လိုက်ပင်မဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ မယ်လိုဒီ