“ခိုင်နှင်းဝေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မနာလိုဖြစ်စရာမရှိသလို တမျိုးလုံးကလည်းဝိုင်းချစ်ကြပြီးသားပါဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ ညီမဝမ်းကွဲ”

“ခိုင်နှင်းဝေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မနာလိုဖြစ်စရာမရှိသလို တမျိုးလုံးကလည်းဝိုင်းချစ်ကြပြီးသားပါဆိုပြီးရင်ဖွင့်လာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ ညီမဝမ်းကွဲ”