မိုးဟေကိုလို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီးတစ်ယောက်နဲ့ အပြိုင်အဆိုင်သရုပ်ဆောင်ရမှာ စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်ထွန်း

မိုးဟေကိုလို ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီးတစ်ယောက်နဲ့ အပြိုင်အဆိုင်သရုပ်ဆောင်ရမှာ စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့ ထက်ထက်ထွန်း