အသစ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ သူမတို့မိသားစုပိုင်ဟိုတယ်အသစ်စက်စက်ကြီးမှာလာရောက်တည်းခိုဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ်ရဲ့သမီးကြီး ပေါ်ရှာ