အန်တီ့သမီးကိုနံမည်ဖျက်နေကျသော သူများကို တရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆို့ နန်းမွေစံရဲ့ မိခင်

အန်တီ့သမီးကိုနံမည်ဖျက်နေကြသော သမီးနံမည်နှင့် ယခင်ကတင်ထားသောဓါတ်ပုံများကို သွားရောက်ပို့ခဲ့သည်ဆိုပါက ၎င်းမှာ သမီးပို့ခြင်းမဟုတ်၍ ဆက်လက်၍ဤသို့ နံမည်ပျက်အေါင်ဆက်လုပ်နေပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူကါ တရားစွဲဆိုသွားပါမည်။အန်တီ့သမီးသည် သူတပါးယောက်ကျားကိုဘယ်သောအခါမှ စိတ်ကူးနှင့်တေါင်မပစ်မှားသူဖြစ်ပါသည် ။ထေါင်ထည်းကတေါင်မလွတ်သေးတဲ့ မိန်းခလေးကို တဖက်သတ် နံမည်ပျက်သထက်ပျက်အေါင် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လုပ်နေသော နန်းမွေစံနံမည်နှင့် လုပ်စားနေသော နံမည်တူသမီးနံမည်နှင့် ယခင်က ဓါတ်ပုံများကိုသွားရောက်ပို့နေကြပါက ထိုပို့သူမှာသမီးမဟုတ်၍ဆက်လကိ၍ ဤကဲ့သို့လုပ်နေမည်ဆိုပါက တရားဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအငိပေးအပ်ပါသည်။

အန်တီ့သမီးကိုနံမည်ဖျက်နေကျသော သူများကို တရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆို့ နန်းမွေစံရဲ့ မိခင်

အန်တီ့သမီးကိုနံမည်ဖျက်နေကြသော သမီးနံမည်နှင့် ယခင်ကတင်ထားသောဓါတ်ပုံများကို သွားရောက်ပို့ခဲ့သည်ဆိုပါက ၎င်းမှာ သမီးပို့ခြင်းမဟုတ်၍ ဆက်လက်၍ဤသို့ နံမည်ပျက်အေါင်ဆက်လုပ်နေပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူကါ တရားစွဲဆိုသွားပါမည်။အန်တီ့သမီးသည် သူတပါးယောက်ကျားကိုဘယ်သောအခါမှ စိတ်ကူးနှင့်တေါင်မပစ်မှားသူဖြစ်ပါသည် ။ထေါင်ထည်းကတေါင်မလွတ်သေးတဲ့ မိန်းခလေးကို တဖက်သတ် နံမည်ပျက်သထက်ပျက်အေါင် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လုပ်နေသော နန်းမွေစံနံမည်နှင့် လုပ်စားနေသော နံမည်တူသမီးနံမည်နှင့် ယခင်က ဓါတ်ပုံများကိုသွားရောက်ပို့နေကြပါက ထိုပို့သူမှာသမီးမဟုတ်၍ဆက်လကိ၍ ဤကဲ့သို့လုပ်နေမည်ဆိုပါက တရားဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအငိပေးအပ်ပါသည်။