ခေတ်မကောင်းတဲ့ကြားထားမှာ Birthday Show ပြုလုပ်ပီး လက်မှတ်ကို (၁)သိန်းနဲ့ ရောင်းလို့ အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်

ခေတ်မကောင်းတဲ့ကြားထားမှာ Birthday Show ပြုလုပ်ပီး လက်မှတ်ကို (၁)သိန်းနဲ့ ရောင်းလို့ အကြီးအကျယ်ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်